Lezárult az Örmény Kulturális Központ ellenőrzése

2018-10-08 10:00:00   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Az Állami Számvevőszék az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ 2014 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során megállapította, hogy a központ működése, pénzügyi gazdálkodása és vagyongazdálkodása elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyíték hiányában nem volt átlátható és elszámoltatható.

 

A központi költségvetés támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott intézmények számára közfeladataik ellátásához. Tevékenységüket a nemzetiségi intézmények sajátos jogszabályi környezetben végzik, amely az utóbbi években változáson ment keresztül. Az ÁSZ 2013-ban kezdte meg a helyi/települési, majd 2015-ben az országos nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését. A nemzetiségi intézmények gazdálkodását az Állami Számvevőszék korábban még nem értékelte, így ellenőrzésük kiemelt jelentőséggel bír. Az ellenőrzések során az Állami Számvevőszék megállapítja, hogy ezen szervezetek a közpénzeket átlátható módon, szabályszerűen használják-e fel, ezzel is hozzájárulva az intézmények gazdaságos és hatékony feladatellátásához.

 

Lezárult az Örmény Kulturális Központ ellenőrzése

 

Az ellenőrzött intézmény – mint az Állami Számvevőszékről szóló törvényben foglaltak szerint közreműködésre kötelezett szervezet – nem bocsájtotta rendelkezésre az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumokat a 2014-2016. évek vonatkozásában. A számvevőszéki ellenőrzés-szakmai szabályokban rögzített elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyíték hiányában az Országos Örmény Önkormányzat által alapított és fenntartott Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ működése, pénzügyi gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem volt átlátható és elszámoltatható. A belső kontrollrendszer kialakítása és működése, a fenntartó által nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználása jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét nem igazolták.

 

Az Intézmény az ÁSZ által bekért dokumentumokat nem adta át, ezért az ÁSZ közreműködési kötelezettség megszegése tárgyában eljárást kezdeményez. Tekintettel az Intézmény pénzügyi gazdálkodása törvényességét biztosító alapvető feltételek hiányára, az ÁSZ vagyonmegóvási intézkedést kezdeményezett.

 

Varga Edit 
Felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály