Lezárult Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ellenőrzése

2018-08-06 13:32   |   Feltöltötte: Varsányiné Dudás Eleonóra

Elfogadta az Állami Számvevőszék elnöke „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az intézkedési tervét.

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében került sor „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft. ellenőrzésére a 2013-2016. időszakra vonatkozóan. A Társaság tevékenysége Sellye Város Önkormányzatával kötött Egészségügyi ellátási szerződés alapján általános-, szakorvosi- és fogorvosi járóbeteg ellátás, valamint egyéb humán egészségügyi szolgáltatások biztosítása volt. Kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységként ingatlant adott bérbe.


Az ellenőrzés kiterjedt az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás és a gazdasági társaság gazdálkodásának szabályozottságára és szabályszerűségére.


Az ÁSZ megállapította, hogy Sellye Város Önkormányzata tulajdonosi jogait „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft. felett nem szabályszerűen alakította ki és gyakorolta. A Társaság szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A bevételek és ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű. A vagyongazdálkodása nem felelt meg a törvény által előírt követelményeknek. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adataira vonatkozó közzétételi kötelezettségét nem teljesítette, ezáltal gazdálkodása nem volt átlátható.


Az ÁSZ „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft. ügyvezetőjének hat javaslatot fogalmazott meg, amelyre az ellenőrzött szervezet 30 napon belül elkészítette és megküldte az intézkedési tervét.


Az intézkedési terv a megállapításokkal és javaslatokkal összhangban határozta meg a teendőket, továbbá a felelősöket és a határidőket. A megküldött intézkedési tervet az ÁSZ felülvizsgálta, az abban foglaltakat alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére.


Az ÁSZ elnöke levélben tájékoztatta az ügyvezetőt az intézkedési terv megfelelőségéről, egyben felhívta az ellenőrzött szervezet vezetőjének a figyelmét, hogy az intézkedési terv végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.
Az ellenőrzésről szóló, 18109 számú ÁSZ jelentés az interneten a www.asz.hu oldalon érhető el.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető