Lezárult Aba Város Önkormányzatának utóellenőrzése

2018-12-28 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte Aba Város Önkormányzata utóellenőrzését, amely a korábbi ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített intézkedési terv végrehajtását értékelte. Az utóellenőrzés megállapította, hogy Aba Város Önkormányzata az intézkedési tervben meghatározott, lényeges feladatokat nem hajtotta végre, a belső ellenőrzés kialakításáról és szabályszerű működtetéséről nem gondoskodott. A pénzügyi elszámoltathatóságra vonatkozó intézkedések elmaradása miatt továbbra sem biztosított a közpénzekkel való felelős és átlátható gazdálkodás.

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából kialakított intézkedési terveikben foglaltakat. A rendszeres utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rendezettségének javulásához, igazolják, hogy lezárult a következmények nélküli ellenőrzések időszaka.

 

Aba Város Fejér megyében található, a település állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 4 421 fő volt.

 

 

Aba Város Önkormányzata adósságrendezési eljárásának ellenőrzését az ÁSZ 2009. január 1. és a 2015. június 30. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 12 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Az ÁSZ utóellenőrzése során Aba Város Önkormányzata megszegte a közreműködési kötelezettségét, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget, ezért az ÁSZ a Magyar Államkincstárnál kezdeményezte az államháztartás alrendszeréből származó egyes támogatások felfüggesztését Aba Város Önkormányzata egyidejű tájékoztatása mellett. A közreműködési kötelezettség teljesítését követően az ÁSZ kezdeményezte a vagyonmegóvási intézkedés felfüggesztését.

 

Az önkormányzat a szabálytalanságok megszüntetése érdekében tizenkét feladatból álló intézkedési tervet küldött az ÁSZ részére, amelyből egy feladatot határidőben, ötöt részben és hat feladatot nem hajtott végre.

 

 

Az integritás sérült, mivel a polgármester nem intézkedett az ÁSZ ellenőrzése során feltárt hiányosságok tekintetében a munkajogi felelősség tisztázásáról. A belső kontrollrendszer szabályozottsága nem javult, mivel a jegyző nem gondoskodott a belső ellenőrzés kiépítéséről és szabályszerű működtetéséről, valamint a gazdálkodás részletes rendjét, a jogkörök gyakorlásának módját szabályozó belső szabályzat elkészítéséről.

 

A pénzügyi gazdálkodás szabályszerűsége nem javult, mivel a polgármester nem gondoskodott az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóinak előterjesztéséről, a beszámoltatásuk rendjének elkészítéséről és a képviselő-testület elé terjesztéséről. A képviselő-testület nem hozott határozatot a gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóinak és beszámoltatásuk rendjének elfogadásáról. A jegyző nem gondoskodott a megkötött vállalkozási szerződések, egyéb kötelezettségek, valamint az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodásának felülvizsgálatáról, továbbá az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló nyilvántartás vezetéséről.

 

Az ÁSZ az ellenőrzés során a pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználását tárta fel, amely miatt újra kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál az államháztartás alrendszeréből származó egyes támogatások felfüggesztését Aba Város Önkormányzata egyidejű tájékoztatása mellett.

 

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, a közpénzekkel történő felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály