Lezárult a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ellenőrzése

2018-06-11 16:39:00   |   Feltöltötte: Varsányiné Dudás Eleonóra

Elfogadta az Állami Számvevőszék elnöke a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének az intézkedési tervét.

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében került sor a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ellenőrzésére a 2012-2015. időszakra vonatkozóan. A Társaság alaptevékenységként az önkormányzati fenntartású intézmények által ellátottak, valamint az intézmények dolgozóinak közétkeztetését végezte, valamint emellett rendezvényi étkeztetést, diák- és turistacsoportok étkeztetését, gyermektáborozási tevékenységet is ellátott.


Az ellenőrzés többek között kiterjedt az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás és a gazdasági társaság vagyongazdálkodásának szabályszerűségére, valamint a Társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolására.


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az Önkormányzat a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlásának kereteit a jogszabályoknak megfelelően alakította ki, rendeletalkotási kötelezettségét teljesítette. A tulajdonosi jogok gyakorlása nem volt szabályszerű, az Önkormányzat nem gondoskodott határidőben a Társaság kötelezően előírt jegyzett tőkéjének megfelelő összegű saját tőke biztosításáról, kezességvállalásához a kormány előzetes hozzájárulását az előírások ellenére nem kérte meg. A felügyelőbizottság nem rendelkezett ügyrenddel.


A Társaság szabályzatainak aktualizálása a jogszabályi előírások ellenére nem történt meg. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a Társaság a tárgyi eszközök esetében nem végzett mennyiségi felvétellel történő leltározást, ezért egyes mérlegtételek tartalmának valódisága nem volt biztosított. A Társaság folyamatos fizetőképessége nem volt biztosított, rövidlejáratú kötelezettségei között jelentős volt a lejárt határidejű szállítói tartozás.


Az éves beszámolókat a Társaság elkészítette, határidőben letétbe helyezte és közzétette. A Társaság nem biztosította a jogszabályban előírt közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerését, ezzel nem tett eleget az átláthatóság követelményének. A Társaság bevételeinek, beruházásainak, ráfordításainak elszámolása – az értékcsökkenés elszámolásának kivételével – megfelelő volt. Az önköltségszámítás és az árképzés szabályszerű volt.


Az ÁSZ jelentésében a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének öt, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének két javaslatot fogalmazott meg, amelyre az ellenőrzött szervezetek 30 napon belül elkészítették és megküldték az intézkedési terveket.


Az intézkedési tervek a megállapításokkal és javaslatokkal összhangban határozták meg a teendőket, továbbá a felelősöket és a határidőket. A megküldött intézkedési terveket az ÁSZ felülvizsgálta, az abban foglaltakat alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére. Az ÁSZ elnöke levélben tájékoztatta a polgármestert és az ügyvezetőt az intézkedési tervek megfelelőségéről, egyben felhívta az ellenőrzött szervezetek vezetőinek a figyelmét, hogy az intézkedési tervek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.


Az ellenőrzéséről szóló, 18036 számú ÁSZ jelentés az interneten a www.asz.hu oldalon érhető el.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető