Lezárult a Paks II. Atomerőmű Zrt. 2013-2016. közötti ellenőrzése

2018-12-21 11:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék elvégezte Paks II. Atomerőmű Zrt. 2013-2016. évekre kiterjedő ellenőrzését. AZ ÁSZ megállapította, hogy a Miniszterelnökség a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta; 2016-ban biztosított volt a társaság elszámoltathatósága és átláthatósága. A társaság gazdálkodásának szabályozottsága 2013-ban és 2016-ban megfelelt a jogszabályi előírásoknak, azonban gazdálkodási tevékenysége ugyanezekben az években nem volt szabályszerű. 2013 és 2015 között a mérleg tartalmának valódisága nem volt biztosított, ami veszélyeztette a vagyon megőrzését, az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot. 2016-ban a vagyongazdálkodás már szabályszerű volt.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Paks II. Atomerőmű Zrt. ellenőrzésére is.

 

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. energiastratégiai jelentősége miatt 2012. július 26-án alapította meg az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-t. A társaság feladata a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos két új atomerőművi blokk beruházásának előkészítése volt. A társaság neve 2017. októberétől Paks II. Atomerőmű Zrt.-re változott. A magyar állam és az MVM Zrt. között létrejött adásvételi szerződés alapján a társaság alaptőkéjének 100%-át kitevő részvények a magyar állam tulajdonába kerültek. A társaság alapításkori 9 milliárd Ft jegyzett tőkéje a 2017-re 35,7 milliárd Ft-ra emelkedett. A társaság vagyonkezelésbe vett állami vagyonnal nem rendelkezett, az ellenőrzött időszakban adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött. A társaság 2015. december 30-tól tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek körébe.

 

Lezárult a Paks II. Atomerőmű Zrt. 2013-2016. közötti ellenőrzése

 

Az Állami Számvevőszék a 2013-2016. időszakra – tehát a beruházás előkészítési szakaszára – vonatkozóan ellenőrizte a gazdasági társaság tervezési, beszámolási, közzétételi, adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint belső ellenőrzési tevékenységének szabályszerűségét. A 2013. és 2016. évekre vonatkozóan a tulajdonosi joggyakorlást, a gazdasági társaság működésének szabályozottságát, a bevételei és ráfordításai elszámolását, illetve vagyongazdálkodásának szabályszerűségét is ellenőrizte az ÁSZ.

 

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-nél és a Miniszterelnökségnél a tulajdonosi joggyakorlás kereteinek kialakítása és a társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 2013. és 2016. években szabályszerű volt.

 

A Paks II. Atomerőmű Zrt. 2013-ban és 2016-ban elkészítette a jogszabályban előírt szabályzatait. A társaság gazdálkodása ugyanakkor sem 2013-ban, sem 2016-ban nem volt szabályszerű. A bevételek és ráfordítások elszámolása 2013-ban nem felelt meg a belső szabályzatban foglaltaknak. Míg a bevételek és az anyagjellegű ráfordítások elszámolása 2016-ban már szabályszerűen történt, addig a személyi jellegű ráfordítások elszámolása továbbra sem volt szabályszerű. A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok alakilag és tartalmilag nem feleltek meg a jogszabályban rögzített követelményeknek, továbbá 2013-ban egyes számfejtett bérek összegét nem támasztotta alá bizonylat.

 

A társaság vagyongazdálkodása 2013-ban nem volt szabályszerű. A 2013-2015. évi beszámolók mérlegtételeit leltár nem támasztotta alá, így az elszámoltathatóság és a nemzeti vagyon védelme ezekben az években nem volt biztosított. A vagyongazdálkodás szabályszerűsége 2016-ra már megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A 2016. évi beszámoló mérlegtételeit a társaság leltárral alátámasztotta, így az elszámoltathatóság 2016-ban már biztosított volt.

 

A társaság a kormányzati szektorba sorolt szervezetként fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének 2016-ban nem tett eleget. Továbbá a 2013-2015. évekre vonatkozóan a társaság olyan beszámolót tett közzé, amelynek mérlegtételeit leltár nem támasztotta alá. Mindezek alapján az átláthatóság 2013-2015. között nem volt biztosított.

 

Ellenőrzésével az Állami Számvevőszék hozzájárul az előkészítési időszakra vonatkozó szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetéséhez, illetve kijavításához. A jelentés megállapításai alapján a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Pető Krisztina

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály