Lezárult a Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. ellenőrzése

2018-12-04 16:36   |   Feltöltötte: Varsányiné Dudás Eleonóra

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv összhangban van a számvevőszéki jelentés megállapításaival és javaslataival.

Az Állami Számvevőszék ellenőrizte a NESZ Zrt.-t (Társaság) a 2014-2016. közötti időszakra vonatkozóan. Az ellenőrzés a Társaság gazdálkodására, kiemelten vagyongazdálkodási tevékenységére, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlására terjedt ki.


Az ellenőrzés megállapította, hogy az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlás kereteit a jogszabályi előírásokkal összhangban alakította ki és szabályszerűen gyakorolta. A Társaság a működésének szabályait megfelelően kialakította, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett, azonban pénzügyi-számviteli feladatellátása és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A köztulajdonban álló gazdasági társaságokra előírt átláthatósági követelmények nem érvényesültek, mert a közzétételi kötelezettségnek nem tett eleget.


Az ÁSZ a NESZ Zrt. vezérigazgatójának öt javaslatot fogalmazott meg, amelyre a vezérigazgató elkészítette és megküldte az intézkedési tervet. Az intézkedési terv a megállapítással és javaslattal összhangban határozta meg a teendőket, a felelőst és a határidőt, így az abban foglaltakat az ÁSZ alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére.


Az ellenőrzésről szóló ÁSZ jelentés az interneten a www.asz.hu oldalon érhető el itt.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető