Lezárult a Nemzeti Sportközpontok ellenőrzése

2018-09-11 10:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék befejezte a Nemzeti Sportközpontok 2012-2016. évi pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének, továbbá a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont beruházás-előkészítésének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Nemzeti Sportközpontok belső kontrollrendszere nem biztosította a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való átlátható, szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételeit. Az intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, az integritás kontrollkörnyezetét nem a kockázatokkal arányosan alakította ki. Szervezeti és működési folyamatai, belső szabályozottsága, a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósítása az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az eredményes megvalósítás szempontjából magas kockázatokat hordoz. A beruházás döntés-előkészítése nem volt megfelelő.

Az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi a közpénzek felhasználásában meghatározó központi alrendszer részét képező intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodását, ideértve a közpénzből megvalósuló, kiemelt jelentőségű beruházások döntés-előkészítésétől a kivitelezés megkezdéséig kifejtett tevékenységüket.


A Nemzeti Sportközpontok az olimpiai központok működtetésére és fejlesztésére, a magyar versenysport és utánpótlás-nevelés felkészülési bázisának biztosítására, valamint egyes sporttal kapcsolatos kiemelt feladatok ellátásának elősegítése érdekében 2005. január 1-jétől kezdte meg működését központi költségvetési szervként. Az intézmény feletti irányító szervi feladatokat előbb a NEFMI, majd az EMMI látta el. 2015. április 1-jétől az ellenőrzött időszak végéig az NFM volt az irányító szerv. Az ÁSZ megállapította, hogy Nemzeti Sportközpontok feletti irányító szervi feladatellátás az ellenőrzött időszakban szabályszerű volt.

 

Lezárult a Nemzeti Sportközpontok ellenőrzése


A Nemzeti Sportközpontok belső kontrollrendszere kialakítása és működtetése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A kontrollkörnyezet kialakítása nem volt szabályszerű. A szervezeti felépítésre, feladatokra vonatkozó szabályozást – a beruházások előkészítésével, végrehajtásával, tervezésével kapcsolatos feladatokat is érintően – nem az SZMSZ tartalmazta. Az intézmény nem határozta meg a dologi és egyéb kiadások tekintetében teljesítésigazolásra jogosult személyek kijelölésének rendjét. Az ellenőrzött időszak egy részében nem rendelkezett a hatályos működésének megfelelő ellenőrzési nyomvonallal, szabálytalanságkezelési eljárásrenddel, és nem szabályozta az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. A kockázatkezelési rendszer működtetése nem volt szabályszerű. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket a kötelezettségvállalók írásban nem jelölték ki. Az információs és kommunikációs folyamatok működtetése nem volt szabályszerű. Az intézmény 2012-2013-ra vonatkozóan nem tette közzé az éves költségvetését. Nem alakította ki a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását biztosító folyamatokat. A belső ellenőrzés jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakításáról gondoskodott, azonban annak működtetése nem volt szabályszerű. A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv nem állt rendelkezésre, a további években rendelkezett kockázatelemzésen alapuló belső ellenőrzési tervvel.

 

Lezárult a Nemzeti Sportközpontok ellenőrzése


A Nemzeti Sportközpontoknál a bevételek beszedése és elszámolása, valamint a kiadások előirányzatainak felhasználása során a gazdálkodási jogkörök kontrolltevékenysége nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány alátámasztásához vezetett részletező nyilvántartás tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásban foglaltaknak. Az intézmény mennyiségi felvétellel történő leltározást nem végzett, és nem rendelkezett leltárral alátámasztott beszámolókkal sem.


A Nemzeti Sportközpontok szervezeti felépítése nem felelt meg az SZMSZ-ben foglaltaknak, a felelősségi viszonyok nem voltak egyértelműek, ez pedig az ellenőrzött beruházás megvalósítása szempontjából kockázatot jelentett. Az ellenőrzött beruházásnak nem volt ütemterve, a beruházás döntés-előkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről nem volt szabályszerű.


Az Állami Számvevőszék az emberi erőforrások miniszterének egy, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatójának tizenöt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Salamon Ildikó

felügyeleti vezető

 

Gulyás Kata

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály