Lezárult a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. ellenőrzése

2018-08-10 10:07   |   Feltöltötte: Dr. Gulyás Kata

Az Állami Számvevőszék befejezte a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. gazdálkodásának és vagyongazdálkodásának 2013-2016 közötti ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta a társaság felett. A társaság gazdálkodásának szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátása, valamint a vagyongazdálkodása szabályszerű volt. Az adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségének a társaság eleget tett, biztosítva ezzel az átláthatóságot.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseivel hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. ellenőrzésére.


A társaságot az MNV Zrt. 100%-os állami részesedéssel alapította 2012-ben. A társaságban az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket tulajdonosi joggyakorlóként 2014. november 19-ig az MNV Zrt., 2014. november 20-tól az NFM gyakorolta. A társaságot egy 2012-es kormányrendelet a stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősített gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, rendkívüli vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként, végelszámolóként jelölte ki. A társaság 2013 végétől kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet volt.

 

Lezárult a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. ellenőrzése


Az ellenőrzés megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki és a társaság feletti tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta.


A társaság gazdálkodásának szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátása, a bevételek és a ráfordítások elszámolása, valamint az alkalmazott díjak megállapítása szabályszerű volt. Az előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségét a társaság teljesítette, a közérdekből nyilvános személyi és gazdálkodási adatokat közzé tette. A kormányzati szektorba sorolt társaság az ellenőrzött időszakban adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.


A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt, a vagyon nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A társaság az éves beszámolóinak mérlegtételeit a törvénynek megfelelő leltárral támasztotta alá.


Az Állami Számvevőszék jelentésében nem fogalmazott meg javaslatot.

 

Klinga László
felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály