Lezárult a Magyar Államkincstár ellenőrzése

2018-08-02 15:08   |   Feltöltötte: Erdélyi László Tamás

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) lezárta a Magyar Államkincstár (Kincstár) ellenőrzését. A Magyar Államkincstár elnöke, valamint a pénzügyminiszter, mint a Kincstár irányításáért felelős miniszter által megküldött intézkedési terveket az Állami Számvevőszék tudomásul vette.

A Magyar Államkincstár gazdálkodását az Állami Számvevőszék a 2013. január 01. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte. Az ellenőrzés célja annak megítélése volt, hogy a Kincstárra vonatkozó irányító szervi feladatellátás a jogszabályi előírások betartásával történt-e; a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e; a Kincstár pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatokban foglaltaknak; valamint a Kincstár feladatait érintő átalakítás vagy átszervezés lebonyolítása szabályszerűen történt-e. Az ellenőrzés keretében az ÁSZ értékelte továbbá a Magyar Államkincstár korrupciós kockázatainak kezelését szolgáló integritás kontrollok kiépítettségét.

 

 


Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a Magyar Államkincstár vezetői irányítási rendszere 2013–2015 között nem biztosította az elszámoltathatóságot. A Kincstár vagyongazdálkodási tevékenysége nem volt szabályszerű, míg a pénzügyi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A Kincstár egyes informatikai rendszerek bevezetésével és alkalmazásával összefüggő feladatait nem látta el szabályszerűen, és az önkormányzatokra vonatkozó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzési feladatait sem a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta el. A Nemzetgazdasági Minisztérium irányító szervi feladatellátása nem volt szabályszerű.


Az ÁSZ az ellenőrzés lefolytatása alapján feltárt hibákra vonatkozóan a pénzügyminiszternek három, a Magyar Államkincstár elnökének pedig további 16 javaslatot fogalmazott meg. A megküldött intézkedési tervek összhangban állnak az ÁSZ jelentés megállapításaival és javaslatával, amelyeket az ÁSZ tudomásul vett és erről írásban tájékoztatta az intézkedési kötelmüknek eleget tett érintetteket. Az ellenőrzés ezzel lezárult, azonban az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti az intézkedési tervekben foglaltak megvalósítását.


A Magyar Államkincstár ellenőrzéséről készült jelentés a következő linken, a megjelent sajtó-összefoglaló pedig itt érhető el.

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető