Lezárult a LŐRINC-MED Közhasznú NKft. ellenőrzése

2018-11-08 08:43:00   |   Feltöltötte: Varsányiné Dudás Eleonóra

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési tervek összhangban vannak a számvevőszéki jelentés megállapításaival és javaslataival.

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében került sor a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére, amelyről szóló jelentését az ÁSZ 18119 számon hozta nyilvánosságra. A jelentés elérhető itt.


A társaság tevékenysége közfeladatként az általános-, szakorvosi- és fogorvosi járóbeteg ellátás, valamint egyéb humán egészségügyi szolgáltatások biztosítására terjedt ki, melynek kereteit a Szentlőrinc Város Önkormányzatával kötött Egészségügyi ellátási szerződés, valamint az OEP-pel kötött Alapszerződés határozta meg. Kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységet is folytatott, gyógyszerrel, gyógyászati termékekkel kereskedett, ingatlant adott bérbe.


Az ellenőrzés többek között kiterjedt az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás és a gazdasági társaság gazdálkodásának szabályozottságára és szabályszerűségére.


Az ÁSZ megállapította, hogy Szentlőrinc Város Önkormányzat tulajdonosi jogait nem szabályszerűen alakította ki és gyakorolta a társaság felett. A LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. szabályozottsága, vagyongazdálkodása nem felelt meg a törvényi előírásoknak, a vagyon védelme nem volt biztosított. A bevételek és ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű. A közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatait nem tette közzé, ezáltal gazdálkodása nem volt átlátható.


Az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének kilenc, Szentlőrinc Város Önkormányzat polgármesterének két javaslatot fogalmazott meg. Az ügyvezető és a polgármester közreműködési kötelezettségüknek eleget téve elkészítették és megküldték az intézkedési terveket, amelyeket az ÁSZ felülvizsgált, és az azokban foglaltakat alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető