Lezárult a központi alrendszer két intézménye ellenőrzése

2018-11-23 12:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék – jogszabályi felhatalmazás alapján – elvégezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Információs Hivatal ellenőrzését. A minősített adatokat tartalmazó dokumentumok felhasználásával az ÁSZ a megállapításait nem nyilvános jelentésekben rögzítette, amelyet megküldött a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és az irányító szervi feladatokat ellátó miniszterek részére.

Az Állami Számvevőszék stratégiai céljával összhangban végzi a közpénzekkel, az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését. Az államháztartás központi alrendszerének közpénz felhasználása, az intézmények által ellátott közfeladatok sokrétűsége, valamint a feladatellátásához rendelt vagyon nagyságrendje indokolja, hogy az ÁSZ ellenőrzéseket folytasson a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén.


A belügyminiszter irányítása alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatalnál és a jelenleg a külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál az Állami Számvevőszék a pénzügyi- és a vagyongazdálkodás szabályszerűségét ellenőrizte.


Az ellenőrzött szervezetek által minősített dokumentumokra tekintettel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény előírása alapján a minősítési jelölés Állami Számvevőszék által történő megismétlése során az Alkotmányvédelmi Hivatalról és az Információs Hivatalról készített jelentés minősített iratként kerülhet kiadásra.


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény szerint az Állami Számvevőszék nyilvánosságra hozott jelentése nem tartalmazhat minősített adatot vagy a törvény által védett egyéb titkot.


A fenti törvényi előírások alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Információs Hivatal ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentések nem hozhatóak nyilvánosságra.


Így az ÁSZ a megállapításait nem nyilvános jelentésekben rögzítette, amelyet megküldött az Információs Hivatal főigazgatója és az irányítói szervi feladatot ellátó miniszter, illetve az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója és az irányítói szervi feladatot ellátó miniszter részére.

Dr. Benedek Mária

felügyeleti vezető