Kampánypénzek: Lezárta ellenőrzéseit az ÁSZ

2019-01-31 12:01   |   Feltöltötte: Horváth Bálint
Utoljára frissítve: 2019-01-31 12:04

Befejezte a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek törvényben előírt ellenőrzését az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ megállapította, hogy a Fidesz-KDNP, a Jobbik, az LMP, az MSZP-Párbeszéd és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást szabályszerűen használta fel. A Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást nem szabályszerűen használta fel. Az ÁSZ feltárta továbbá, hogy a Demokratikus Koalíció és a Jobbik tiltott támogatást használt fel kampánya finanszírozására. Az egyéni jelölteket érintő ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy az országgyűlési képviselethez jutott egyéni jelöltek a választási kampányra juttatott központi költségvetési támogatást szabályszerűen használták fel, az elszámoltathatóságot biztosították.

A közpénzek felhasználásának átláthatósága és elszámoltathatósága, valamint a választások tisztasága érdekében kiemelt közérdek, hogy a kampánypénzekkel gazdálkodó szervezetek betartsák a vonatkozó törvényi előírásokat. A kampánypénzek felhasználására és elszámolására vonatkozóan a számviteli törvény, a kampánytörvény és a párttörvény egyértelmű és kötelező előírásokat tartalmaz a jelölőszervezetek számára. Ezek, illetve a számvevőszéki törvény előírásainak a betartása teremti meg a kampánypénzek felhasználásának szabályszerűségét, átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

 

 

Az Állami Számvevőszék kiemelt szerepet tölt be, és felelősséget visel a pártok feletti társadalmi kontroll érvényesítésében, ellenőrzéseivel hozzájárul a pártok gazdálkodásának szabályszerűségéhez, végső soron a politikai élet tisztaságához. A vonatkozó törvényi előírás alapján az ÁSZ az országgyűlési választást követő egy éven belül ellenőrzi a mandátumhoz jutott jelöltek és a választáson egy százalék feletti listás eredményt elért jelölőszervezetek választásra fordított pénzeszközeinek felhasználását.

 

A 2018. évi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapította, hogy:

 

A Demokratikus Koalíció a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást nem szabályszerűen használta fel. A párt a számviteli törvény és a kampánytörvény előírásai ellenére nyilvántartási rendszerét nem részletezte tovább oly módon, hogy abból a kampánytámogatás szabályszerű felhasználását igazoló adatok rendelkezésre álljanak. A DK a választási kampány költségeire vonatkozó korlátozást betartotta. A tiltott támogatásra vonatkozó finanszírozási tilalmakat ugyanakkor nem tartotta be, a DK a párttörvény előírását megszegve – jogi személytől kölcsönszerződés alapján – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a piaci ár alatt vett igénybe szolgáltatást, 430,0 ezer Ft kamatkülönbözetként tiltott támogatást fogadott el. Az egyéni jelöltek által a párt javára lemondott költségvetési támogatás felhasználása a Magyar Államkincstártól bekért dokumentumok ellenőrzése alapján szabályszerű volt.

 

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást szabályszerűen használta fel. A választási kampány költségeire vonatkozó korlátozást betartotta. A tiltott támogatásra vonatkozó finanszírozási tilalmakat betartotta. A Fidesz-KDNP egyéni jelöltjei nem mondtak le a pártjuk javára a költségvetési támogatásról.

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást szabályszerűen használta fel. A választási kampány költségeire vonatkozó korlátozás betartása tekintetében ugyanakkor a párt nem volt átlátható és elszámoltatható. A Jobbik számviteli nyilvántartása nem támasztotta alá a Hivatalos Értesítőben 2018. június 8-án nyilvánosságra hozott elszámolását. A Jobbik az elszámolásában a bevételek között saját forrásként feltüntetett 171,0 millió Ft-ból 52,1 millió Ft-ot számviteli bizonylattal nem támasztott alá. A Jobbik a kampánytörvényt megsértve az elszámolásában a kampánykiadásai forrásaként 84,3 millió Ft összegben nem valós bevételeket, hanem hitel megnevezéssel tartozásokat és szállítói kötelezettségeket jelölt meg, amelyek nem képezhették a választási kampányra fordított kiadásainak forrását. A Jobbik elszámolása a számviteli nyilvántartásában és az elszámolásában feltárt lényeges szabálytalanságok miatt nem nyújtott megbízható és valós képet a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások felhasználásáról. Mindezek alapján a Jobbik a tiltott támogatásra vonatkozó finanszírozási tilalmakat nem tartotta be, és összesen 136,4 millió Ft tiltott támogatást fogadott el. Az egyéni jelöltek által a párt javára lemondott költségvetési támogatás felhasználása a Magyar Államkincstártól bekért dokumentumok ellenőrzése alapján szabályszerű volt.

 

A Lehet Más a Politika a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást szabályszerűen használta fel. A választási kampány költségeire vonatkozó korlátozást betartotta. A tiltott támogatásra vonatkozó finanszírozási tilalmakat betartotta. Az egyéni jelöltek által a párt javára lemondott költségvetési támogatás felhasználása a Magyar Államkincstártól bekért dokumentumok ellenőrzése alapján szabályszerű volt.

 

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást nem szabályszerűen használta fel, mivel a felhasználást számviteli bizonylatok nem támasztották alá. A párt a választási kampány költségeire vonatkozó korlátozás, illetve a tiltott támogatásra vonatkozó finanszírozási tilalmak betartása tekintetében nem volt átlátható és elszámoltatható, mivel a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználását számviteli bizonylatokkal nem támasztotta alá. Az egyéni jelöltek által a párt javára lemondott költségvetési támogatás felhasználása a Magyar Államkincstártól bekért dokumentumok ellenőrzése alapján szabályszerű volt.

 

A Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd Magyarországért Párt a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást szabályszerűen használta fel. A választási kampány költségeire vonatkozó korlátozás betartása tekintetében nem volt átlátható és elszámoltatható, mivel és a Párbeszéd Magyarországért Párt a kampányköltségei átláthatóságát és elszámoltathatóságát nem biztosította. Az MSZP a tiltott támogatásra vonatkozó finanszírozási tilalmakat betartotta. Az egyéni jelöltek által a párt javára lemondott költségvetési támogatás felhasználása a Magyar Államkincstártól bekért dokumentumok ellenőrzése alapján szabályszerű volt.

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a nemzetiségi lista alapján járó költségvetési támogatást szabályszerűen használta fel. A választási kampány költségeire vonatkozó korlátozást betartotta.

 

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a jelölő szervezeteknél az ellenőrzött politikai hirdetések számláinak adatai megegyeztek az ÁSZ honlapján közzétett hirdetési árjegyzékben szereplő adatokkal.

 

Az ellenőrzés során megállapított tiltott támogatás – ami nem „bírság", vagy „büntetés" – törvényben meghatározott jogkövetkezményeiről az Állami Számvevőszék tájékoztatta a Demokratikus Koalíció elnökét és a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnökét, valamint a jogkövetkezmények érvényesítésében eljáró hatóság, a Magyar Államkincstár elnökét. A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál az elszámoltathatóság hiányának következményeként az ÁSZ a vonatkozó törvényi előírás alapján kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál a párt költségvetési támogatásának felfüggesztését, továbbá az MKKP ellenőrzése során feltárt tényeket, körülményeket az ÁSZ a vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján továbbítja a hatáskörrel rendelkező hatóságnak (ügyészség) a szükséges eljárások lefolytatása, intézkedések megtétele érdekében.

 

 

Az Állami Számvevőszék 2019. január 31-én nyilvánosságra hozott jelentését teljes terjedelemben itt érheti el.

 

A Momentum Mozgalom 2018. évi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközei, valamint a Párbeszéd Magyarországért Párt által a pénzügyi elszámolásában nyilvánosságra hozott egyéb forrásai felhasználásának ellenőrzéséről önálló jelentések készültek, amelyeket az Állami Számvevőszék 2019. január 16-án nyilvánosságra hozott.

 

Az egyéni jelölteket érintő ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy az országgyűlési képviselethez jutott egyéni jelöltek a választási kampányra juttatott központi költségvetési támogatást szabályszerűen használták fel, az elszámoltathatóságot biztosították. A 2018. április 8-i országgyűlési választáson mandátumhoz jutott 106 egyéni jelölt közül 98 elszámolását ellenőrizte az ÁSZ, 8 mandátumhoz jutott jelölt ugyanis a költségvetési támogatásról előzetesen lemondott a jelölő szervezete részére. Erről a szintén 2019. január 31-én lezárult ellenőrzésről itt olvashat részletesen.

 

Holman Magdolna

Főtitkár

 

Dr. Nagy Imre

Felügyeleti vezető