Lezárult a Hungaroring Sport Zrt. ellenőrzése

2017-11-14 09:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék befejezte a Hungaroring Sport Zrt. 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Hungaroring Sport Zrt.-ben lévő társasági részesedés felett szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat. A Hungaroring Sport Zrt. szabályozottsága összességében megfelelő volt, azonban 2012-2013 között nem készült önköltségszámítási szabályzat. A pénzügyi-számviteli feladatok ellátása az előírások szerint történt. A vagyongazdálkodás szabályszerű volt, a vagyon értékének megőrzéséről gondoskodtak.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Hungaroring Sport Zrt. ellenőrzésére is.

 

Lezárult a Hungaroring Sport Zrt. ellenőrzése


A Hungaroring Sport Zrt. fő tevékenysége a nemzetközi és hazai autósport rendezvényeknek – többek között a Formula 1 világverseny magyarországi futamainak – a megszervezése, lebonyolítása. A társaság életében az ellenőrzött időszakban meghatározó volt a folyamatos állami szerepvállalás, forrásbevonás, amely hozzájárult a tőkehelyzet megerősítéséhez, valamint fedezetet biztosított Európa egyik legrégebbi versenypályája és a kapcsolódó infrastruktúra átalakításához szükséges beruházásokra, a rendezői és televíziós közvetítői jogdíjakra.


Az ellenőrzés megállapította, hogy a magyar állam Hungaroring Sport Zrt.-ben lévő társasági részesedése felett a tulajdonosi jogokat 2012-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 2013-2015 között a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az előírásoknak megfelelően gyakorolta.

 

Lezárult a Hungaroring Sport Zrt. ellenőrzése


A társaság szabályozottsága összességében megfelelő volt. A működését meghatározó alapvető számviteli szabályzatok többségével a társaság az ellenőrzött időszak egészében, önköltségszámítási szabályzattal azonban csak 2014-től rendelkezett. A szabályzatokat a jogszabályi előírásokkal összhangban készítették el és aktualizálták.


A bevételeket, az anyagjellegű-, személyi jellegű és egyéb ráfordításokat, az értékcsökkenést a jogszabályi és a belső szabályzatok előírásainak megfelelően számolták el. A szolgáltatások díjtételeit a társaság 2014-ben és 2015-ben önköltségszámítással megalapozta. Az éves-, évközi beszámolási, adatszolgáltatási, valamint közzétételi kötelezettségeket teljesítették.

 

Lezárult a Hungaroring Sport Zrt. ellenőrzése


A vagyon nyilvántartása átlátható, naprakész, szabályszerű, a mérleg leltárral alátámasztott volt. A vagyonváltozást eredményező döntések az alapszabályban és a belső szabályzatokban rögzített hatásköri előírásoknak megfelelően történtek. A vagyon értékének megőrzése biztosított volt.


Az ÁSZ jelentésében nem fogalmazott meg javaslatot a Hungaroring Sport Zrt. számára.

 

Németh Erzsébet

Felügyeleti vezető

 

Czinder Enikő

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály