Lezárult a Hollóházi Porcelángyár Kft. ellenőrzése

2018-08-10 10:00   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Az Állami Számvevőszék befejezte a – Hollóházi Porcelángyár Kft. 2013-2016 közötti gazdálkodásának és vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Hollóházi Porcelángyár Kft. a szabályszerű gazdálkodás feltételeit nem alakította ki, gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, így a gazdálkodásának elszámoltathatóságát nem biztosította. A beszámolók hiteles és megbízható alátámasztásáról nem gondoskodtak, ezzel a vagyon védelmét nem biztosították.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseivel hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Hollóházi Porcelángyár Kft. ellenőrzésére.

 

Lezárult a Hollóházi Prcelángyár Kft. ellenőrzése


A társaságot a Magyar Állam alapította 2013. december 9-én öt millió Ft törzstőkével, mely a 2016. évre 30 millió Ft-ra emelkedett. A társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésére 2014. január 17-én került sor, addig, mint előtársaság működött. Az alapítót megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gyakorolta. A társaság alaptevékenysége a porcelángyártás volt, melyet a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.-től vett át az MNV Zrt. döntése alapján. A társaság a gyártáshoz szükséges ingatlanokat és tárgyi eszközöket a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.-től bérelte. A társaság nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé, vagyonkezelt vagyona nem volt. Közfeladatot nem látott el.


A társaság – a rendelkezésre álló információk alapján – a 2014. év kivételével veszteségesen működött. Az átlagos állományi létszáma a 2014. évi 132 főről a 2016. évre 146 főre nőtt. A társaság ügyvezetőjének személyében egy alkalommal, 2016. szeptember 27-én történt változás.


Az MNV Zrt. a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlásának kereteit a jogszabályoknak megfelelően alakította ki, a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. Az MNV Zrt. a tervezési irányelveiben előírta az üzleti terv készítési kötelezettséget, melyet a Társaság minden évben elkészített. Az MNV Zrt. az éves beszámoló jóváhagyásáról minden évben a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló írásbeli véleményének birtokában határozott.


A társaság számviteli szabályozottsága az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű, mivel nem rendelkezett számlarenddel. Az önköltségszámítási szabályzat nem tartalmazta a saját előállítású termékek, végzett szolgáltatások önköltsége utókalkuláció módszerével történő megállapításának szabályait.


A vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a beszámolók mérlegének leltárral való alátámasztottsága nem volt megfelelő, valamint a számviteli bizonylatok nagy részét nem őrizték meg.


A társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolása nem volt szabályszerű, mert azok elszámolásánál a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok nem tartalmazták a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozást.
Közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét a társaság az előírásoknak megfelelően teljesítette.


A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék a Hollóházi Porcelángyár Kft. ügyvezetőjének öt javaslatot fogalmazott meg, amelyek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály