Lezárult a felsőoktatási intézményrendszer utóellenőrzése

2018-02-13 11:00   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-02-13 11:43

Az Állami Számvevőszék lezárta a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem utóellenőrzését, mellyel befejeződött a felsőoktatási intézményrendszer utóellenőrzése. A 28 állami felsőoktatási intézmény az intézkedési terveikben vállalt feladataik közel 80 százalékát teljesen, vagy részben végrehajtották – ez állapítható meg az állami egyetemek és főiskolák számvevőszéki utóellenőrzéseinek összegzéséből. Az ÁSZ még 2014-2015-ben végezte el az összes állami felsőoktatási intézmény ellenőrzését, és 2016 májusában indította azt a kedden lezárult utóellenőrzés-sorozatot, amelynek számszerű összegzése azt mutatja: az ÁSZ javaslatai jelentős mértékben hasznosultak, és az intézmények többségében javult a gazdálkodás szabályossága.

„A felnövekvő generációkat oktató felsőoktatási intézményeknek mintaadó, példaértékű szervezeteknek kell lenniük. Össztársadalmi érdek, hogy ezek az intézmények szabályosan működjenek, maradéktalanul betartsák a gazdálkodásukra vonatkozó előírásokat, szabályszerűen használják fel a rájuk bízott közpénzeket” – ezzel a gondolatsorral nyitotta Domokos László, az ÁSZ elnöke a felsőoktatási intézmények átfogó ellenőrzését lezáró 2015 májusában tartott sajtótájékoztatót.

 

Lezárult a felsőoktatási intézményrendszer utóellenőrzése

 

Minden állami egyetemet és főiskolát leellenőrzött az ÁSZ 2014-2015-ben


Az Állami Számvevőszék 2014-ben és 2015-ben az összes állami fenntartású egyetem és főiskola ellenőrzését elvégezte. Az ÁSZ kilenc intézmény esetében a 2009-2012 közötti, 19 intézmény esetében pedig a 2009-2013 közötti időszakra vonatkozóan értékelte a korrupció ellen védettséget biztosító belső kontrollrendszer kialakítását és működését, valamint a pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályszerűségét. Az ellenőrzések kiterjedtek továbbá az illetékes minisztériumok ágazati irányítási és fenntartói tevékenységére is.


Az ÁSZ az ellenőrzések során súlyos és visszatérő gazdálkodási szabálytalanságokat tárt fel az intézmények döntő többségénél, melyek kapcsán több mint 200 javaslatot fogalmazott meg az ellenőrzött intézmények vezetői – a rektorok és kancellárok – részére. Továbbá az ÁSZ rendszerszintű javaslatokat is megfogalmazott, többek között felvetette a tudományos-oktatási és gazdálkodásirányítási feladatok szétválasztását.

 

Minden állami egyetemet és főiskolát leellenőrzött az ÁSZ 2014-2015-ben


Az ellenőrzött intézmények az ÁSZ megállapításai és javaslatai alapján – a törvényi előírás értelmében – intézkedési terveket állítottak össze, amelyekben saját maguk számára határoztak meg feladatokat a számvevőszéki ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok és hiányosságok kijavítása érdekében.

 

A feltárt szabálytalanságok kijavításában kiemelt jelentősége van az utóellenőrzéseknek


Az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtása kulcskérdés az ellenőrzések hasznosulása szempontjából. Ezért van kiemelt jelentősége utóellenőrzéseknek. Ezek során az ÁSZ azt értékeli, hogy a szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából készített intézkedési terveikben foglaltakat. Az utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz, s így a közpénzügyek rendezettségének javulásához, egyúttal visszacsatolást adnak az ÁSZ jelentéseinek hasznosulásáról is.


Két művészeti egyetem utóellenőrzése zárult le utolsóként


A 2016 májusában indított, 28 egyetemet érintő utóellenőrzési programjában a Számvevőszék összesen 369 intézkedést igénylő feladat végrehajtását értékelte. Az utolsó két intézmény – a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – utóellenőrzése 2018. február 13-án, kedden zárult le. Az ÁSZ ennek során megállapította, hogy a két művészeti egyetemnél a kancellárok az intézkedési tervekben vállalt feladatok többségét részben hajtották végre vagy nem hajtották végre, így az ÁSZ által korábban azonosított hiányosságok, szabálytalanságok meghatározó része továbbra is fennáll. A két egyetem irányítási rendszere továbbra sem támogatta a közpénzek szabályszerű és ellenőrizhető felhasználását, így a kancellárok nem biztosították az egyetemek elszámoltathatóságát.

 

Két művészeti egyetem utóellenőrzése zárult le utolsóként


A 28 állami intézménynél a feladatok közel 80 százalékát teljesen vagy részben végrehajtották


A 28 utóellenőrzés során az ÁSZ megállapította, hogy az intézmények fenntartói jogkörét gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a feladatai döntő részét teljesítette, azonban az egyetemek és főiskolák között voltak jobban és kevésbé jól teljesítő intézmények is.

 

Az utóellenőrzések összesített eredményei szerint az ellenőrzött intézmények a 369 feladat mintegy 56,5 százalékát, azaz 209 feladatot teljesítettek határidőn belül, vagy azon túl. Mintegy 20 százalékot tett ki a részben végrehajtott feladatok és szintén 20 százalékot a nem teljesített feladatok aránya – míg a feladatok mintegy 3,5 százaléka okafogyottá vált, vagy a végrehajtás szempontjából nem volt időszerű az utóellenőrzés időszakában. Ez összességében azt jelenti, hogy az állami fenntartású felsőoktatási intézmények az intézkedési terveikben vállalt feladataik közel 80 százalékát teljesen, vagy részben végrehajtották.


Széleskörűen hasznosultak a felsőoktatási intézmények érintő ellenőrzések


Az egyetemek és főiskolák utóellenőrzésén túl a felsőoktatási intézményrendszer értékelése számos más területen is hasznosult. A jelentések nyilvánosságra hozatalát követően, 2015 májusában az ÁSZ „Jó gyakorlatok” szemináriumot szervezett a felsőoktatási intézmények számára, ellenőrzési tapasztalatait pedig egy tanulmányban is összegezte, továbbá megállapításait megosztotta a frissen kinevezett kancellárokkal.


2015 júniusában Domokos László, az ÁSZ elnöke felszólalt a felsőoktatási törvény országgyűlési vitájában, a kormány az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai alapján látott hozzá a felsőoktatási intézményrendszer átalakításához, helyezte új alapokra az egyetemek gazdálkodását, vezette be a kancellári-rendszert. 2016 májusában az ÁSZ ismét az ellenőrzési tapasztalatait összefoglaló tájékoztatóval járult hozzá az oktatási törvény vitájához. Mindemellett az ÁSZ ellenőrzésein keresztül hozzájárult a felsőoktatási intézmények EU-s forrásvesztésének minimalizálásához is.


Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály