Lezárult a Bicskei Egészségügyi Központ ellenőrzése

2018-05-17 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2013 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Bicske Város Önkormányzata a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. A társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt az előírásoknak. A társaság nem tett eleget közzétételi kötelezettségének, így nem biztosította a gazdálkodás átláthatóságát.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzésére is sor került.

 

 Lezárult a Bicskei Egészségügyi Központ ellenőrzése


A társaságot 2004. január 10-én jegyezte be a cégbíróság – egyetlen tulajdonosa az önkormányzat volt, és tulajdonosi viszonyaiban az ellenőrzött időszak végéig nem következett be változás. A társaság főtevékenysége szakorvosi járóbeteg-ellátás, ezen kívül tevékenységi körébe tartozik még a fekvőbeteg-, az általános járóbeteg-, a fogorvosi járóbeteg-ellátás és az egyéb humán-egészségügyi ellátás, valamint a gyógyászati termékek kiskereskedelme is. Az önkormányzat a társasággal vagyonkezelési szerződést nem kötött. Az önkormányzat tulajdonjogának fenntartása mellett, szerződésben szabályozott módon, térítésmentesen a társaság tevékenységéhez szükséges ingatlanokat és tárgyi eszközöket adott át használatra, üzemeltetésre a társaságnak.

 

Lezárult a Bicskei Egészségügyi Központ ellenőrzése


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Bicske Város Önkormányzata 2013-2016. években a tulajdonában álló Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki, és jogait szabályszerűen gyakorolta. Ugyanakkor a felügyelőbizottság nem rendelkezett ügyrenddel, és a társaság javadalmazási szabályzatát sem készítették el.


A társaság nem alakított ki belső ellenőrzési rendszert, majd a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. Nem tett eleget a szervezeti, személyzeti, a tevékenységre, működésre és a gazdálkodásra vonatkozó közzétételi kötelezettségének. Bevételeinek elszámolása, valamint az ármeghatározás szabályszerű volt, ráfordításait azonban nem szabályszerűen számolta el. A társaság nem rendelkezett az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó térítési díj szabályzattal.

 

Lezárult a Bicskei Egészségügyi Központ ellenőrzése


A társaság – mint kormányzati szektorba sorolt önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet – gazdálkodásának nem volt a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró eleme.


Az ÁSZ jelentésében a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének négy, Bicske Város Önkormányzata polgármesterének kettő javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Nagy Imre

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály