Lezárult a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ ellenőrzése

2018-08-07 15:47   |   Feltöltötte: Varsányiné Dudás Eleonóra

Az ÁSZ elnöke elfogadta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy intézkedést igénylő megállapítások hasznosítására készített intézkedési tervét a nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése keretében.

Az Állami Számvevőszék ellenőrizte a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személyt (Fenntartó) a 2014-2016. közötti időszakra vonatkozóan, amelyről szóló jelentést az ÁSZ a 18121 számon hozta nyilvánosságra. Az ellenőrzés a köznevelési és szociális humánszolgáltatási közfeladatokat ellátó államháztartáson kívüli Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, humánszolgáltatási közfeladatai ellátásához a költségvetési törvényekben biztosított központi költségvetési támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása fenntartói feladatainak ellátása, illetve e központi költségvetésből kapott támogatásainak humánszolgáltatási közfeladatokra való fenntartó általi felhasználása szabályszerűségének értékelésére terjedt ki.


A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a Magyarországi Baptista Egyház 2008. november 5-én nyilvántartásba vett szervezeti egysége, amely működését 2009-ben kezdte meg. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyház között 1998. december 12-én kötött megállapodás alapján végzett köznevelési tevékenységet, valamint látott el szociális humánszolgáltatási közfeladatot. A Fenntartó a köznevelési feladatok ellátását 2014-ben 35, 2015-2016. években 44 köznevelési intézmény működtetésével biztosította. Szociális tevékenységek, gyermekjóléti, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása céljából 2014. január 1-jén 29 intézményt tartott fenn, 2016. december 31-én– az ellenőrzött időszakban végbement intézmény-átszervezések és jogutód nélküli megszűnések eredményeképpen – 13 szociális közfeladatot ellátó intézmény fenntartásáról gondoskodott. A Fenntartó a 2014-2016. években belső egyházi jogi személyként folytatta tevékenységét, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.


Az ÁSZ megállapította, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, mint intézményfenntartó, megteremtette a köznevelési és szociális közfeladat ellátás alapvető feltételeit. A köznevelési feladathoz rendelt költségvetési támogatásokat szabályszerűen fordította a köznevelési intézményei működtetésére. A szociális intézmények pénzügyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos fenntartói feladatellátás nem volt szabályszerű. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal közpénzekkel való gazdálkodásának átláthatóságát a nyilvánosság előtt nem biztosította.


Az ÁSZ a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elnökének öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az elnök elkészítette és megküldte az intézkedési tervet. Az intézkedési terv a megállapításokkal és javaslatokkal összhangban határozta meg a teendőket, a felelőst és a határidőket, így az abban foglaltakat az ÁSZ alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére.


Az ÁSZ elnöke az intézkedési tervet elfogadta és erről tájékoztatta a Fenntartót.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető