Lezárult a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. ellenőrzése

2018-11-08 10:00:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 2013-2016. évekre kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit a gazdaságpolitikáért, illetve a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, a tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta. A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. működésének szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodása megfelelt az előírásoknak. Beszámolási kötelezettségének szabályszerűen eleget tett. Közzétételi kötelezettségének teljesítése révén biztosította tevékenységének átláthatóságát.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. ellenőrzésére is.

 

 

Lezárult a  Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. ellenőrzése

 

A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1994-ben jött létre, egyszemélyes tulajdonosa a magyar állam. A tulajdonosi jogokat 2012. május 23-tól 2014. június 6-ig a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, majd a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gyakorolta.


A társaság tevékenysége hitel, kezesség és különböző pénzügyi veszteségek biztosításaira, viszontbiztosításaira, valamint az ehhez kapcsolódó információszolgáltatásra terjedt ki. A társaság közfeladatot nem látott el, nem minősült kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek. A társaság nem rendelkezett vagyonkezelési szerződés alapján átvett állami vagyonnal.


A társaság 4 milliárd 250 millió Ft értékű jegyzett tőkéje a 2013-2016. években nem változott, vagyona 13%-kal, 17,7 milliárd Ft-ra növekedett. A 2014-től veszteségessé vált gazdálkodás következtében a társaság saját tőkéje 2013-ról 2016-ra 2,3 milliárd Ft-tal 7,7 milliárd Ft-ra csökkent.

 

Lezárult a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. ellenőrzése

 

A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit a gazdaságpolitikáért, illetve a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, a tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta. Az alapszabály tartalmazta az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket, az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, a könyvvizsgáló kijelölését, feladat- és hatáskörét. Az éves beszámolók, az üzleti tervek jóváhagyása, a társaság tevékenységének nyomon követése az előírásoknak megfelelően történt.


A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. működésének szabályozottsága megfelelő volt. A társaság rendelkezett a működéséhez szükséges szabályzatokkal, azokat rendszeresen felülvizsgálta. Rendelkezett továbbá a tevékenységének folytatásához az ágazati jogszabályokban előírt szabályzatokkal, gondoskodott a jogszabályi változások átvezetéséről.


A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. gazdálkodása, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása, vagyongazdálkodása az előírásoknak megfelelt 2013-ban és 2016-ban. Éves beszámolóit leltárral alátámasztotta. A társaság az éves beszámolóit szabályszerűen elkészítette és közzétette. Az előírt tervezési, adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségét teljesítette.


A megállapítások alapján az ÁSZ a társaság vezérigazgatója és a tulajdonosi joggyakorló számára javaslatot nem fogalmazott meg, így az érintetteknek intézkedési terv készítési kötelezettsége nincs.

Dr. Horváth Margit

felügyeleti vezető

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály