Külügyi szakemberek integritás képzését támogatta az ÁSZ

2018-09-11 15:33   |   Feltöltötte: Gergely Szabolcs
Utoljára frissítve: 2018-09-11 21:14

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2018. szeptember 4-10. között két részből álló speciális integritásirányítási és integrált kockázatkezelési képzést szervezett a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítés keretében munkatársai részére. A képzésben előadóként vett részt az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és az Állami Számvevőszék szakértője is. Az ÁSZ többek között arra hívta fel a külképviseleti munkatársak figyelmét, hogy fontos feladatuk az integritás kontrollok ismerete és elsajátítása, valamint az, hogy állomáshelyükön beszámoljanak hazánk az integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése érdekében tett erőfeszítéseiről és eredményeiről, amellyel hozzájárulhatnak az ország elismertségének erősítéséhez.

 

Fontos a külszolgálati szakemberek továbbképzése


Összhangban a Nemzeti Korrupcióellenes Program 2017-2018. évre vonatkozó tervével és az annak elfogadásáról szóló 1239/2017. (IV.28.) számú Korm. határozattal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium speciális integritás képzést szervezett a tartós külszolgálatra kihelyezésre kerülő kollégái részére.


Az integritásirányításra és integrált kockázatkezelésre fókuszáló képzés „Kerekasztal beszélgetés a Nemzeti Korrupcióellenes Programról” címmel került megrendezésre két részben. A szakértői beszélgetést a minisztérium integritás tanácsadója moderálta. A továbbképzés célja, hogy ráirányítsa a külszolgálatot ellátó munkatársak figyelmét a témához kapcsolódó, gyakorlatban felmerülő jelenségekre és szakszerű kezelési módjaikra.


A kerekasztal beszélgetésen elhangzott, hogy a külszolgálati szakemberek képzése stratégiai jelentőségű, mert pozíciójuk, hatás-és jogkörük, speciális feladataik, az általuk irányított képviselet működése és gazdálkodása, kapcsolatrendszerük, nem utolsó sorban a számukra hozzáférhető információk kiemelt célponttá tehetik őket a nemzetközi színtéren. Rendkívül fontos tehát, hogy az országot külhonban képviselő szakemberek rendelkezzenek a személyi és szervezeti integritást védő ismeretekkel és tudják, hogy nincsenek egyedül. A külszolgálatot teljesítők a minisztérium vezetői és integritás tanácsadója mellett felkészült szakemberek és intézmények széles körére támaszkodhatnak, legyen szó egy egyszerű, vagy komplex integritást sértő esemény megelőzéséről, feltárásáról, kezeléséről.


A korrupciós kockázatok növelik a kiszolgáltatottságot


Az Állami Számvevőszék 2011 óta évente felméri a közszféra integritási helyzetét. Az ÁSZ ennek megfelelően széleskörű tapasztalatokkal és számos elemzési adattal rendelkezik a területen, ezért a Külgazdasági és Külügyminisztérium Képzési Főosztálya az Állami Számvevőszék elnökét, Domokos Lászlót is felkérte, hogy támogassa a képzés sikeres megvalósítását.


Az ÁSZ elnökének képviseletében Dr. Németh Erzsébet számvevő igazgató, az Állami Számvevőszék Integritás felmérésének vezetője vett részt előadóként a képzésen. Az ÁSZ igazgatója a kerekasztal beszélgetések alkalmával arra hívta fel a figyelmet, hogy a korrupció többek között egy olyan eszköz is lehet, mellyel emberek országokat megvádolhatnak, dehonesztálhatnak ez által támadva annak integritását, megítélését, nemzetközi pozícióját, gazdasági stabilitását. Fontos feladat, hogy a külföldön hazánkat képviselők behatóan ismerjék az integritás kontrollokat, valamint azokat az erőfeszítéseket, amelyeket hazánk az integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése érdekében tesz, és erről állomáshelyükön beszámoljanak.


Az integritás terén felmerülő kockázatok, illetve azoknak lehetséges bekövetkezése nagymértékben növeli a külszolgálati munkatársak kiszolgáltatottságát. Fontos, hogy a kockázatok felmerülését megelőző, illetve az integritást sértő eseményt azonnal, a megfelelő módon kezeljük, mivel a nem megfelelően kezelt kockázatokkal kapcsolatban a leginkább veszélyeztetett területeken a felmerülés terén a jövőbeni bekövetkezések exponenciális hatása valószínűsíthető - mondta az ÁSZ igazgatója.

 


Az ÁSZ is közreműködik a Nemzeti Korrupcióellenes Program megvalósításában


2015. május 27-én 1336/2015. határozatával a kormány elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes Programot és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2018-ra vonatkozó tervét. A program a korrupció társadalmi jelenségének visszaszorítását tűzte ki elsődleges céljául, de többek között olyan célkitűzéseket is tartalmaz, mint az állami szervezetek működésébe vetett közbizalom erősítése, vagy az ország nemzetközi megítélésének javítása.


A kormányhatározat a célkitűzésekkel összhangban rögzíti, hogy az államigazgatási szerveknél fel kell térképezni a korrupciós kockázatokat, amelyekkel kapcsolatban az Állami Számvevőszék tapasztalatai alapján érvényesíteni és erősíteni kell az integritás kontrollokat. A határozat előirányozza azt is, hogy a közszféra intézményeinél népszerűsíteni kell a csatlakozás lehetőségét az ÁSZ Integritás felméréséhez, továbbá támogatni kell a felmérés kiterjesztését többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokra.


Az Állami Számvevőszék a kormányhatározattal összefüggésben a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a Nemzeti Korrupcióellenes Program megvalósításának támogatására, az integritás kultúrájának terjesztésére és aktívan közreműködik az erre irányuló kezdeményezések támogatásában.

 

Németh Erzsébet

felügyeleti vezető

Gergely Szabolcs

számvevő