Kulturális javak vagyongazdálkodásának ellenőrzése

2018-11-09 13:25:00   |   Feltöltötte: Dr. Győri Gabriella Márta

Az Állami Számvevőszék folytatja a kulturális javakban megtestesülő állami vagyonnal kapcsolatos joggyakorlói feladatok ellátásának ellenőrzését. Az ellenőrzés ütemtervének megfelelően megkezdődött a számvevői munkaanyagok elkészítése.

 

A jóváhagyott ellenőrzési program alapján a számvevők felkészültek az ellenőrzés lefolytatására. Megismerték a kapcsolódó jogszabályi környezetet, az ellenőrzési programot és vizsgán adtak számot az ellenőrzés lefolytatására való alkalmasságukról.

 

Az Alaptörvény rendelkezése szerint a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény, az Nvtv. rögzíti. A tulajdonosi joggyakorlás és vagyonkezelés általános és speciális szabályait, az állami vagyon nyilvántartására és elszámolására vonatkozó eljárásokat, a vagyonkezelési szerződés feltételrendszerét, valamint az éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeket kormányrendeletek, illetve e speciális vagyonelem vonatkozásában ágazati törvények és miniszteri rendeletek írják elő.

 

Jelen ellenőrzés az állami fenntartású könyvtárak, levéltárak és muzeális intézmények, mint közgyűjtemények által kezelt állami tulajdonban lévő kulturális javakkal kapcsolatos tulajdonosi, ágazati irányítási és felügyeleti joggyakorlók feladatellátására terjed ki.

 

Az ellenőrzést végző számvevők az ellenőrzött szervezetek által kitöltött tanúsítványokat, valamint az ÁSZ rendelkezésére bocsátott dokumentumokat dolgozzák fel és az ellenőrzési programban foglalt szempontok szerint értékelik azokat. Ellenőrzési tapasztalataikat, következtetéseiket számvevői munkaanyagban foglalják össze, amelyet – négy szem elvű felülvizsgálatot követően – az ütemtervnek megfelelően adnak át az ellenőrzésvezető részére.

 

dr. Győri Gabriella
ellenőrzésvezető