Közérdekű bejelentések 2018. június hónapban

2018-07-12 13:04:00   |   Feltöltötte: Dr. Pálmai Gergely

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasz törvény) és a belső szabályzatok előírásainak megfelelően jár el a beérkezett közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal való ügyintézés során. A közérdekű bejelentések és panaszok megfelelő kezelése kiemelten fontos az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése tekintetében, valamint az állam működésének jobbá tételében.

Az ellenőrzési intézmények rendszerében az ÁSZ az Országgyűlésnek kizárólagosan alárendelve a legfőbb ellenőrző intézmény szerepét látja el. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ törvény) rögzíti a számvevőszéki ellenőrzés kezdeményezésére feljogosított szerveket. Ezen felül az ÁSZ ellenőrzési tevékenységét előre meghatározott ellenőrzési terv alapján végzi. Az ÁSZ folyamatosan gyűjti, elemzi és értékeli a külső kockázatokat, és ezen kockázatelemzési tevékenységének eredményeit az ellenőrzési terv kialakítása során felhasználja.

 

2018. június hónapban a 7 darab beérkezett egyedi bejelentés közül 1 esetben került sor hatásköri áttételre a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz adó soron kívüli megállapítása tárgyában, míg 2 esetben felhívtuk a panaszjelző figyelmét – végrehajtási és civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos ügyben -, hogy panasza nem tartozik a Panasztörvény hatálya alá.

 

Az alábbi grafikon szemlélteti az ÁSZ által hasznosított, 2018 júniusában érkezett közérdekű bejelentések számának alakulását összehasonlítva az előző hónapok adataival:

 

Az Állami Számvevőszékhez beérkezett és hasznosított közérdekű bejelentések és panaszjelzések számának alakulása 2018. február - 2018. május között

 

A 2018. június hónapban az ÁSZ által hasznosított közérdekű bejelentések téma szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti összehasonlítva az előző hónapok adataival:

 

Az Állami Számvevőszék által hasznosított közérdekű bejelentések és panaszjelzések téma szerinti megoszlása

 

Az egyéb témán belül állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatban érkeztek közérdekű bejelentések az Állami Számvevőszékhez.


2018 júniusában összesen 2 darab közérdekű adatigénylés illetőleg egyéb megkeresés érkezett, melyek az Állami Számvevőszék 2017. évi beszámolójához és az ÁSZ törvény 1. § (4) bekezdése szerinti tevékenységéhez kapcsolódtak.

dr. Pálmai Gergely, osztályvezető

ELnöki titkárság és igazgatási osztály