Közérdekű bejelentések - 2018. február-április

2018-06-05 11:25:00   |   Feltöltötte: Dr. Pálmai Gergely

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, az ÁSZ tv. és a belső szabályzatok előírásainak megfelelően jár el a beérkezett közérdekű bejelentésekkel való ügyintézés során. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

Az ellenőrzési intézmények rendszerében az ÁSZ a legfőbb ellenőrző intézmény szerepét látja el. Az ÁSZ törvény szerint az ÁSZ ellenőrzési tevékenységét előre meghatározott ellenőrzési terv alapján végzi. Az ÁSZ tv. azt is rögzíti, hogy az ÁSZ a hozzá érkezett jelzések és egyéb dokumentumok (pl.: közérdekű bejelentések) alapján a tudomására jutott adatokat, tényeket a folyamatban lévő ellenőrzései keretében vagy ellenőrzéseinek tervezése során hasznosítja. 

 

2018 februárjában 18 darab beérkezett egyedi közérdekű bejelentés közül egy érintett folyamatban lévő ellenőrzést, míg 13 bejelentést ellenőrzéseink tervezése során tudtunk hasznosítani, négy alkalommal volt szükség hatásköri áttételre.

 

2018 márciusában szintén 18 darab egyedi közérdekű bejelentés érkezett az Állami Számvevőszékhez. Ebből egy olyan bejelentés volt, amely folyamatban lévő számvevőszéki ellenőrzést érintett. 13 esetben bejelentést ellenőrzéseinek tervezése során hasznosítottuk, míg 4 esetben továbbítottuk a bejelentést hatásköri áttétel keretében a hatáskörrel rendelkező intézmény felé.

 

2018 áprilisában a 15 darab beérkezett egyedi közérdekű bejelentés közül 1 érintett folyamatban lévő ellenőrzést, míg 11 bejelentést ellenőrzési tervezési tevékenységünk során tudtunk hasznosítani és három alkalommal volt szükség hatásköri áttételre.

 

Az Állami Számvevőszékhez 2018. február - 2018. április között érkezett közérdekű bejelentések

 

A 2018 februárja és áprilisa között érkezett, az ÁSZ által hasznosított közérdekű bejelentések téma szerinti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

 

Az Állami Számvevőszék által hasznosított közérdekű bejelentések téma szerinti megoszlása

 

A diagram alapján látható, hogy a bejelentések többsége önkormányzati vagyongazdálkodási témájú volt. Az egyéb témán belül jellemzően pártfinanszírozási és az országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kampánytámogatás felhasználási ügyekben érkeztek közérdekű bejelentések az Állami Számvevőszékhez.

 

dr. Pálmai Gergely, osztályvezető
Elnöki titkárság és igazgatási osztály