Következő fázisban az MTA utóellenőrzése

2018-12-04 08:40   |   Feltöltötte: Szobota Péter

Az Állami Számvevőszék megküldte a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek utóellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött szervezetek részére.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) „Az MTA egyes kutatóintézeteinek ellenőrzése – A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának átalakítása, egyes kiemelt kutatóintézetek gazdálkodása és feladatellátása ellenőrzése” című ellenőrzés utóellenőrzése keretében elkészítette a jelentéstervezetet. Az ellenőrzés a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) mellett annak három kutatóintézetére terjedt ki, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontra, az MTA Ökológiai Kutatóközpontra és az MTA Természettudományi Kutatóközpontra.


Az MTA önkormányzati elven alapuló, jogi személyként működő köztestület, amely a tudomány művelésével, támogatásával és képviseletével kapcsolatos országos közfeladatokat lát el. Az MTA a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából közfinanszírozású kutató-hálózatot, kiszolgáló és egyéb intézményeket létesít és működtet, amelyek felett irányítási jogot gyakorol.

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 15038 sorszámú, „Az MTA egyes kutatóintézeteinek ellenőrzése – A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának átalakítása, egyes kiemelt kutatóintézetek gazdálkodása és feladatellátása ellenőrzése” című számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e.

 

A jelentéstervezet elkészítését követően az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásainak megfelelően észrevételezési jogot biztosít az ellenőrzött szervezetek számára azzal, hogy a jelentéstervezetet megküldte azok vezetőinek, akik annak megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

 

Dr. Pulay Gyula
felügyeleti vezető

 

Szobota Péter
számvevő