Következő fázisban a STATEK Kft. ellenőrzése

2018-08-08 11:14   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-08-08 11:14

Az Állami Számvevőszék megküldte a STATEK Statisztikai Elemző Központ Kft. ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött szervezetek részére.

 

Az Állami Számvevőszék az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében ellenőrizte a STATEK Statisztikai Elemző Központ Kft.-t, valamint tulajdonosi joggyakorlóját, a Központi Statisztikai Hivatalt.


A STATEK Kft. budapesti székhelyű, 100%-ban állami tulajdonban lévő, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. A Társaság főtevékenysége a KSH lakossági adatgyűjtéseinek megszervezése és elvégzése volt, amely közfeladatnak minősült. A Társaság vállalkozási tevékenység keretében is ellátott statisztikai adatgyűjtési, valamint kutatási feladatokat.

 

 


Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezetek szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak, biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással. Az ÁSZ ellenőrizte továbbá, hogy a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.


Az ÁSZ – az ellenőrzés aktuális fázisában – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásainak megfelelően észrevételezési jogot biztosít azzal, hogy a jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik annak megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.


Dr. Pulay Gyula
felügyeleti vezető

 

Szobota Péter
számvevő