Következő fázisban a DAKK Zrt. ellenőrzése

2018-06-29 11:00:00   |   Feltöltötte: Szobota Péter

Az Állami Számvevőszék megküldte a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött szervezetek részére.

Az Állami Számvevőszék az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében ellenőrizte a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-t, valamint tulajdonosi joggyakorlóját, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t.


Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezetek szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak, biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással. Az ÁSZ ellenőrizte továbbá, hogy a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.

 


Az ÁSZ – az ellenőrzés aktuális fázisában – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásainak megfelelően észrevételezési jogot biztosít azzal, hogy a jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik annak megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

 

Dr. Pulay Gyula
felügyeleti vezető

 

Szobota Péter
számvevő