Következő állomásához érkezett a Devecseri Könyvtár ellenőrzése

2018-06-06 07:30:00   |   Feltöltötte: Fehér Piroska

Megküldésre került a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, akik tizenöt napon belül tehetik meg a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan észrevételeiket.

A könyvtárak fenntartására fordított közpénz nagysága, a nyilvános könyvtárak fenntartóinak sokszínűsége, a nyilvános könyvtárak, és a feladatellátó helyek számossága, valamint a könyvtárak által kezelt speciális vagyoni kör, továbbá a témakört érintően azonosított kockázatok alátámasztják a nyilvános könyvtárak ellenőrzésének szükségességét.

 

A nyilvános könyvtári ellátás működésének ellenőrzése keretében került sor a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzésére.

 

Az ellenőrzési programnak megfelelően az ellenőrzés a nyilvános könyvtárak pénzügyi és vagyongazdálkodására, a könyvtárak által kezelt vagyon nyilvántartására és megőrzésére, a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére, valamint az intézményfenntartói feladatok ellátása szabályszerűségére, továbbá az integritás szemlélet érvényesülésére fókuszált.

 

 

Az Elnöki Értekezleten elfogadott jelentéstervezet az ellenőrzés felügyeleti vezetőjének átadásra került, aki az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, így a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetőjének, továbbá Devecser Város Önkormányzata polgármestere részére észrevételezésre megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet.

 

Az ellenőrzés megállapításaira vonatkozó észrevételeiket – az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – tizenöt napon belül tehetik meg az ellenőrzött szervezetek vezetői.

 

Az Állami Számvevőszék részére határidőben megküldött észrevételeket az Állami Számvevőszék értékeli, majd dönt azok figyelembe vételéről, vagy elutasításáról.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Fehér Piroska

számvevő