Kiskunmajsai észrevétel érkezett

2018-05-04 08:25:00   |   Feltöltötte: Nagy Csilla Erzsébet

Kiskunmajsa Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodása szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről készült megállapítások megküldésre kerültek az ellenőrzött szervezetek vezetői részére. A jelentéstervezet megállapításaira a polgármester nem tett észrevételt. A Társaság ügyvezetője élt észrevételezési jogával.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében ellenőrizte Kiskunmajsa Város Önkormányzatát (Önkormányzat), valamint a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t (Társaság) a 2013 – 2016. közötti évek tekintetében.

 

Az ellenőrzési programban foglaltak szerint az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait, a Társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak, a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a szolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással. Az ellenőrzés célja továbbá annak megítélése volt, hogy a kormányzati szektorba sorolt önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.

 

 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ észrevételezés céljából megküldte a jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezetek vezetői részére, akiknek 15 nap állt rendelkezésükre, hogy az ÁSZ ellenőrzési megállapításaira írásban észrevételt tehessenek. A Társaság ügyvezetője a kapcsolódó jelentéstervezet megállapításaira a törvényben rögzített határidőn belül megtette észrevételeit, Kiskunmajsa polgármestere nem élt észrevételezési jogával.

 

A beérkezett észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli, majd megkezdődik a számvevőszéki jelentés kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának előkészítése. Az ÁSZ az elfogadott észrevételek alapján a jelentés megállapításait módosítja, míg az el nem fogadott észrevételeket indoklás mellett feltünteti.

 

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető