Készülnek a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok munkaanyagai

2018-10-25 12:10:00   |   Feltöltötte: Papp Tünde

Az Állami Számvevőszék a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében meghatározott ellenőrzési program alapján végzi a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. és a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. és tulajdonosi joggyakorlói ellenőrzését, amelyről számvevői munkaanyagok készülnek.

A nemzeti tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzésének felkészülési időszaka befejeződött. Az ellenőrzési bizonyítékok feldolgozása, dokumentálása, a mintatételek leválogatása, az ellenőrzési szempontokhoz rendelt munkalapok kitöltése, dokumentumjegyzék készítése, a megállapítások írásba foglalása, a számvevői munkaanyagok elkészítése megkezdődött.

A gazdasági társaságok ellenőrzése a tulajdonosi joggyakorlás megfelelőségét, a társaság által kezelt nemzeti vagyon és a saját vagyon tekintetében a vagyonnyilvántartások és leltár ellenőrzését, a kezelt, hasznosított nemzeti vagyon esetében a vagyonvédelem, az erőforrások megőrzése érvényesülésének megítélését foglalja magába.


Az Állami Számvevőszék célja jelen ellenőrzés keretében annak megítélése, hogy a két nemzeti tulajdonú gazdasági társaság a vagyon védelmét biztosította-e, a nyilvántartásokat szabályszerűen vezette-e és a mérleget leltárral alátámasztotta-e, valamint a társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt-e. Annak megállapítása szintén cél, hogy a tulajdonosi joggyakorló a gazdasági társaságai feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit kialakítottak-e, tulajdonosi jogait megfelelően gyakorolta-e, és kötelezettségeit teljesítette-e.


Valastyánné dr. Vízhányó Júlia
ellenőrzésvezető