Készülnek a munkaanyagok az ExVá Kft. ellenőrzésében

2017-11-14 08:57   |   Feltöltötte: Dr. Tóth Lili

Az Állami Számvevőszék az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében 2016. évre kiterjesztette az ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft., valamint a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. folyamatban lévő ellenőrzését.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzése kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Gazdálkodásuk jellemzően a közérdeklődés és a média figyelmének középpontjában áll.

 

Az ellenőrzés során értékeljük, hogy a 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e; a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a feladatok átláthatósága és elszámoltathatósága; továbbá a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.

 

 

 

Az ellenőrzés kiterjed minden olyan körülményre és adatra, amely az ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásához szükséges.

 

A számvevői munkaanyagban foglalt megállapításokat minden esetben az ellenőrzött szervezet részéről beérkezett hiteles dokumentumok és pontos jogszabályi hivatkozások támasztják alá. Az elkészült munkaanyagok a megalapozottság növelése és a magas szintű minőség biztosítás céljából „négy szem elvű” felülvizsgálat alá kerülnek.

 

 

Sali Sándorné
ellenőrzésvezető

 

dr. Tóth Lili
számvevő gyakornok