Készülnek a munkaanyagok az MNB ellenőrzésében

2018-10-24 09:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Simon József

Tovább folytatódik a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának ellenőrzése. A MNB ellenőrzésének jelentőségét a nemzetgazdaságban betöltött szerepe adja. A folyamatban lévő ellenőrzés során az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának és a pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenységének szabályszerűségét értékeli. Továbbá az ellenőrzés kiterjed a 2015. évre vonatkozó ellenőrzés alapján elfogadott intézkedési terv végrehajtásának értékelésére is. A számvevők számvevői munkaanyagban rögzítik következtetéseiket és rendszeresen egyeztetnek az ellenőrzésvezetővel.

Az ÁSZ törvényi kötelezettsége az MNB gazdálkodásának és az alapvető feladatai közé nem tartozó tevékenységének ellenőrzése, amelynek teljesítésével segíti az Országgyűlés munkáját, tájékoztatja az érdekelt intézményeket és a szélesebb közvéleményt az MNB működésének és feladatellátásának szabályszerűségéről. Az ellenőrzés hozzájárul az ÁSZ Stratégiájában megfogalmazott küldetése megvalósításához, a közpénzügyek átláthatóságának, rendezettségének előmozdításához. Emiatt is kerül sor minden évben az MNB ellenőrzésére.


Az ÁSZ ellenőrzési jogköre nem terjed ki az MNB alapvető feladataira, ezen belül is az MNB következő feladatainak ellenőrzésére: a monetáris politika meghatározása, a deviza- és aranytartalék képzése, a devizatartalék kezelésével és az árfolyam-politika végrehajtásával kapcsolatban végzett devizaműveletek, a belföldi elszámolási rendszerek kialakítása, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitására vonatkozó makroprudenciális politika kialakítása, és az alapvető feladatokkal összefüggő tevékenységek banki eredményre gyakorolt hatásának vizsgálata.


Az ÁSZ ellenőrzésének célja az MNB alapfeladatai közé nem tartozó tevékenységei és gazdálkodása szabályszerűségének értékelése. Ennek keretében az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az MNB irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszere szabályozottan és szabályszerűen működött-e, az MNB gazdálkodása szabályozott és szabályszerű volt-e, a pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és hatósági tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.


Az utóellenőrzés célja annak értékelése, hogy az MNB által a 17114-es számú ÁSZ jelentés alapján megfogalmazott és az ÁSZ által elfogadott intézkedési terv végrehajtása megtörtént-e. A megvalósult feladatok által beépült gyakorlati eljárások hozzájárulhatnak a működés szabályszerűségéhez, ezáltal a közpénzek felhasználásának rendezettségéhez.

 


A számvevők az ellenőrzés jelen szakaszában az ellenőrzött szervezet által kitöltött tanúsítványokat, valamint a rendelkezésükre bocsátott dokumentumokat dolgozzák fel. Ellenőrzési tapasztalataikat, következtetéseiket a számvevői munkaanyagban foglalják össze, amelynek tartalmát folyamatosan bemutatják az ellenőrzésvezető részére.


Az ellenőrzés előrehaladásáról folyamatosan beszámolunk a Hírportálon.

 

dr. Simon József
ellenőrzésvezető