Készülnek a Eötvös Károly Megyei könyvtár munkaanyagai

2018-03-11 16:00   |   Feltöltötte: Ódor Zoltán Tamás

Az előre meghatározott ütemezés szerint, az Állami Számvevőszék elnöke által jóváhagyott ellenőrzési program alapján, a számvevők megkezdték a munkaanyagok készítését Eötvös Károly Megyei Könyvtár ellenőrzéséről.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása, az általa kezelt vagyon nyilvántartása és megőrzése, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint az intézményfenntartói feladatok ellátása szabályszerűen történt-e.

 


Könyvtár 1952 óta önálló intézmény, de múltja korábban kezdődött: 1902-ben alapították a Vármegyei Múzeummal együtt, 1968-ban vette fel Eötvös Károly író és politikus nevét. Negyven évvel ezelőtt, 1968. augusztus 20-án avatták a mostani helyén a megyei könyvtárat. Közfeladata a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, továbbá a megyei könyvtári feladatok ellátása. Az intézmény a megyeszékhely egyik kulturális központja, gondoskodik Veszprém megye és Veszprém város lakosainak könyvtári ellátásáról, közel 370 ezres dokumentumállománnyal áll az olvasók rendelkezésére.

 

A számvevők az ellenőrzés aktuális szakaszában az intézménytől és az önkormányzattól beérkezett dokumentumokat és adatokat használják fel, azok elemzésével alapozzák meg értékeléseiket az ellenőrzött működésre vonatkozóan, majd ezeket számvevői munkaanyagban rögzítik.

A munkaanyag megalapozottságának növelése érdekében, azok „négy szem elvű” felülvizsgálat alá kerültek. A felülvizsgálat során tett észrevételek és javaslatok átvezetését követően, a számvevők átadás-átvételi eljárás keretében adják át munkaanyagaikat az ellenőrzésvezetőnek.

Ódor Zoltán Tamás
ellenőrzésvezető