Készül három algyői önkormányzati gt. munkaanyaga

2017-12-05 11:00:00   |   Feltöltötte: Papp Tünde

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése folytatódik és megkezdődött a számvevői munkaanyagok készítése külső szakértő és számvevők által.

Az ellenőrzés megkezdését megelőzően elektronikus adatszolgáltatásra kértük fel az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft.-t, a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és -fejlesztési Nonprofit Kft.-t, a GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai NKft.-t, valamint a tulajdonosi joggyakorló Algyő Nagyközség Önkormányzatot. Az adatszolgáltatás megtörtént, azok feldolgozása folyamatban van. A szakértői és a számvevői munkaanyagok elkészítése is megkezdődött az Ellenőrzési Programban meghatározott célok és szempontok figyelembevételével külső szakértő és számvevők közreműködésével.

 

 

A jelen megfelelőségi ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait, a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak. A gazdasági társaság kötelezettségállománya jelent-e kockázatot a működésre, valamint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a szolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással.

 

Sali Sándorné
ellenőrzésvezető