Készül a jelentéstervezet Paks II. ellenőrzéséről

2018-05-07 13:00:00   |   Feltöltötte: Dudás Pál Dániel

A számvevői munkaanyagok alapján az ellenőrzésvezető megkezdte a Paks II. Atomerőmű Zrt. gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéstervezet összeállítását.

 

Az Állami Számvevőszék 2018. első félévi ellenőrzési terve alapján indult "Az állami tulajdonú (résztulajdonú) gazdasági társaságok ellenőrzése" tekintetében a tulajdonosi joggyakorlók és a Paks II. Atomerőmű Zrt. által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával a számvevők elkészítették a számvevői munkaanyagokat.

 

Az ellenőrzések során választ kapunk arra, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e; a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással; a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi joggyakorló és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.

 

A tulajdonosi joggyakorlók és az ellenőrzött szervezet által rendelkezésre bocsátott adatok, dokumentumok ellenőrzése, kiértékelése az Állami Számvevőszék által nyilvánosan közzétett szakmai szabályoknak megfelelően történt. Az ellenőrzés jelen szakaszában az ellenőrzésvezető megkezdte a jelentéstervezet összeállítását.

 

Salamin Viktor
ellenőrzésvezető