Készül a jelentéstervezet a 2017-es zárszámadás ellenőrzéséről

2018-08-01 08:10   |   Feltöltötte: Jónás Dorottya Klára

Megkezdődött a Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó jelentéstervezet összeállítása a számvevői munkaanyagok alapján.

A Magyarország központi költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadást az ÁSZ törvényben meghatározott feladatai keretében minden évben ellenőrzi. A 2017. évi zárszámadás ellenőrzésével az ÁSZ célja, hogy teljes és objektív képet szolgáltasson a törvényjavaslatban szereplő adatok megbízhatóságáról, támogatva ezzel az Országgyűlés zárszámadási törvényjavaslatra vonatkozó megalapozott döntéshozatalát, továbbá hozzájárulva a közpénzekkel való átlátható, felelős gazdálkodás erősítéséhez, az értékteremtő rend kialakításához és megőrzéséhez.

Az ellenőrzési feladatok elvégzésének eredményeként a számvevők munkaanyagokat készítettek. Ezek a zárszámadás fő területein, azaz a központi és fejezeti kezelésű előirányzatok (ideértve az uniós támogatásokhoz kapcsolódó előirányzatokat is), a központi költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai tekintetében értékelték a kiadások és bevételek teljesítésének, elszámolásának szabályszerűségét. Megtörtént a zárszámadási törvényjavaslathoz szolgáltatott adatok megbízhatóságának értékelése is.

 

 

 

Az egyes területek sajtosságainak figyelembe vételével készített munkalapok felhasználásával végrehajtott ellenőrzések, valamint a statisztikai kiértékelések eredményét összegző számvevői munkaanyagok alapján megkezdődött a számvevőszéki jelentés tervezetének összeállítása. A munkaanyagok a zárszámadás minden területére vonatkozóan tartalmaznak olyan értékelést, amely alapján következtetés vonható le a zárszámadási törvényjavaslatban az adott területet illetően szereplő adatok megbízhatóságáról.

A 2017-es zárszámadás egészére vonatkozó ÁSZ véleményt az ellenőrzött szervezetek által szolgáltatott adatok, dokumentumok alapozzák meg.

Az ÁSZ a zárszámadás ellenőrzéséről készített jelentését minden évben az Országgyűlés elé terjeszti és egyidejűleg honlapján nyilvánosságra hozza. A korábbi jelentések a következő linken elérhetőek:

https://asz.hu/jelentesek/jelentes-magyarorszag-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserolJanik József
ellenőrzésvezető