Jó gyakorlatnak minősített együttműködés

2017-03-29 17:30:54   |   Feltöltötte: Petrik Judit

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke március 29-én fogadta Kollár Róbertet, a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezetének elnökét. A találkozó aktualitását az adta, hogy a két szervezet közötti, 2010-ben megkötött megállapodást jó gyakorlatnak minősítette egy 2016-os nemzetközi felmérés. A két vezető a meglévő együttműködési megállapodás eddigi eredményeit, és további lehetőségeit is áttekintette a találkozón.

A közpénzügyek ellenőrzését Magyarországon egy összehangolt, egymásra épülő elemekből álló rendszer biztosítja, melynek az első ellenőrzési védelmi vonala az egyes intézmények belső kontrollrendszere (belső ellenőrzés); a második vonal az ágazati kormányzati ellenőrzés (kormányzati felügyelet); majd harmadik ellenőrzési védelmi vonalként működik a külső független audit (számvevőszéki ellenőrzés).

 

Közös cél a közpénzfelhasználás hatékonyságának javítása


Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (BEMSZ) közötti együttműködési megállapodás 2010-ben jött létre, abban az évben, amikor a belső ellenőrzés és a számvevőszékek közötti együttműködésről állapodott meg a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (IIA) és a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI).


A magyarországi együttműködés célja akkor a belső ellenőrzés fejlesztése, az ellenőrzési tapasztalatok megosztása, a számvevőszéki és a belső ellenőrzés együttműködésének elősegítése, valamint a módszertanok fejlesztése, szakirányú rendezvények közös szervezése volt. A két szervezet párbeszéde áttételesen segíti az ellenőrzött intézmények belső ellenőreinek munkáját, a számvevőszéki ellenőrzések tervezését, közvetlenül a szakmai rendezvényeken, szakképzésben történő tapasztalatcserét és ismeretátadást. Összességében közös cél a közpénzfelhasználás hatékonyságának javítása.


A Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének Európai Szövetsége (ECIIA) és az EUROSAI közötti együttműködés keretében egy 2016. második felében folytatott felmérésben a BEMSZ megosztotta az ÁSZ és a BEMSZ együttműködésével kapcsolatos tapasztalatokat, illetve az együttműködési szerződés szövegét. A megállapodás már létrejöttekor olyan konkrét tartalommal rendelkezett az együttműködés szakmaiságáról, formáiról, eszközeiről, a titok-, és adatvédelemről, hatályosságról, kapcsolattartásról, mely a szokásos együttműködésektől jelentősebb hasznosulást jelzett.

 

Kollár Róbert felkérést kapott a két intézmény közötti jó gyakorlat bemutatására


A megbeszélésen Kollár Róbert tájékoztatás adott arról, hogy a 2016-os felmérés eredményeképpen a két szervezet közötti megállapodást jó gyakorlatnak, “Best practice”-nek minősítették, és a BEMSZ elnöke felkérést kapott, hogy a 2017. május 11-én Brüsszelben tartandó EUROSAI-ECIIA közös konferencián számoljon be a két intézmény közötti együttműködésről, mint jó gyakorlatról – ismertette a BEMSZ elnöke.


Domokos László üdvözölte a lehetőséget, és egyetértett abban, hogy a két szervezet eredményes, szoros szakmai együttműködést alakított ki az elmúlt években. Az ÁSZ elnöke rávilágított, hogy az egyes szervezetek belső kontrollrendszerének az ellenőrzése a Számvevőszék kiemelt fókuszterülete. Mint mondta: a megfelelően kialakított és működtetett belső kontroll rendszer a szervezet vezetőjének a biztonsági öve, amely hozzájárul a szabálytalanságokból fakadó károk megelőzéséhez.

 

Az ÁSZ elnöke rávilágított, hogy az egyes szervezetek belső kontrollrendszerének az ellenőrzése a Számvevőszék kiemelt fókuszterülete

 
A találkozón a vezetők kölcsönösen értékelték az együttműködés eddigi eredményeit és áttekintették a hatályos megállapodás részleteit. Megegyezés született az együttműködés aktualizálásának irányairól, melynek részletei a továbbiakban kerülnek kidolgozásra. Domokos László fontos célként nevezte meg a megismert jó gyakorlatok kölcsönös megosztását, amely fontos eszköze az ÁSZ tanácsadó tevékenységének. A két elnök egyetértett abban, hogy az erős belső ellenőrzés teremti meg a szabályos közpénzfelhasználás kereteit.

 

Petrik Judit
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály