Jelentéstervezetek mórahalmi és monori ellenőrzésekről

2019-01-04 06:48   |   Feltöltötte: Joó Erika

Elkészültek a jelentéstervezetek a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság biztosította-e a vagyon védelmét a nyilvántartások szabályszerű vezetése és a mérleg leltárral történő alátámasztása útján.

 

A gazdasági társaságok vagyongazdálkodása ellenőrzéséhez kapcsolódóan a tulajdonosi joggyakorlás szabályszerűségét is ellenőrizte az ÁSZ.

 

 

 

Az ellenőrzött szervezetek által az ÁSZ rendelkezésére bocsátott dokumentumok feldolgozását, értékelését követően az ellenőrzést végzők számvevői munkaanyagokat készítettek, amelyek alapján az ellenőrzésvezető - a lényegességi szempontok szem előtt tartásával - összeállította a jelentéstervezeteket.

 

A jelentéstervezeteket az ellenőrzésvezető minőségbiztosítási értekezletre terjeszti be. Az ÁSZ elemző egysége véleményt ad a jelentéstervezet jogi megfelelőségéről, a megállapítások megalapozottságáról, illetve az ellenőrzést felügyelő felügyeleti vezető véleményt ad a jelentéstervezet megfelelőségéről.

 

 

Joó Erika

ellenőrzésvezető