Jelentéstervezetek két újabb gazdasági társaságról

2018-05-11 10:09:00   |   Feltöltötte: Hofmeister László

Elkezdődött a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelentéstervezeteinek összeállítása az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jóváhagyott ütemtervével összhangban az elkészült munkaanyagok átvételét követően.

Az ellenőrzéseket végző számvevők és a külső szakértők munkaanyagaikban rögzítették megállapításaikat. A munkaanyagok átvételét követően az ellenőrzésvezető megkezdte a jelentéstervezetek összeállítását az ÁSZ által alkalmazott minőségi követelmények teljes körű figyelembevételével. Az ellenőrzött időszak a 2013-2016. évekre terjedt ki. A két gazdasági társaság mellett azok tulajdonosi joggyakorlójára, Gyula Város Önkormányzatára, valamint Dombóvár Város Önkormányzatára terjedt ki az ellenőrzés.


Az ellenőrzések célja egyebek mellett annak értékelése volt, hogy a 2013-2016. években a gazdasági társaságok vagyongazdálkodása, a pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása szabályszerű volt-e, a szolgáltatásaik díját alátámasztották-e megfelelő önköltségszámítással, valamint a tulajdonos önkormányzat szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait.

 

 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Gyula város vízellátási- és szennyvízelvezetési, a városi kommunális szolgáltatási tevékenységen felül, az egyéb városüzemeltetési, valamint a vagyonkezelési feladatokat látja el. Kiegészítő tevékenység formájában városi szökőkutak üzemeltetését, valamint egyéb, építőipari és karbantartási munkákat végez.


A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. fő feladatköre az ingatlankezelés, ezenkívül ellátja közparkok és egyéb közterületek kialakítását, valamint településüzemeltetési feladatokat.


Az ÁSZ az ellenőrzéseivel hozzájárul az elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtéséhez, a jó gyakorlatok kialakításához, a gazdálkodás hatékonyságának javításához.


Az ellenőrzés előrehaladásáról folyamatosan beszámolunk az ÁSZ hírportálon.


Hofmeister László
ellenőrzésvezető