Jelentéstervezetek két gazdasági társaságról

2018-05-04 11:09:00   |   Feltöltötte: Hofmeister László

Elkezdődött a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. és a Hollóházi Porcelángyár Kft. jelentéstervezeteinek összeállítása az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jóváhagyott ütemtervével összhangban.

Az ellenőrzéseket végző számvevők és külső szakértők munkaanyagaikban rögzítették megállapításaikat. A munkaanyagok átvételét követően az ellenőrzésvezető megkezdte a jelentéstervezetek összeállítását az ÁSZ által alkalmazott minőségi követelmények teljes körű figyelembevételével. Az ellenőrzött időszak a 2013-2016. évekre terjedt ki. A két gazdasági társaság mellett azok tulajdonosi joggyakorlójára, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re terjedt ki az ellenőrzés.


Az ellenőrzések célja annak értékelése volt, hogy a 2013-2016. a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdasági társaságok szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak, bevételeiknek és ráfordításaiknak elszámolása szabályszerű volt-e, valamint a gazdálkodásuk átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a tevékenységük díjainak megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással.


A 2014. évben kezdte meg működését a Hollóházi Porcelángyár Kft. azzal a céllal, hogy a hollóházi porcelángyárat nyereségesen üzemeltesse.

 

 

Az 1996-ban alapított Tiszavíz Vízerőmű Kft. alapvető feladata az ország második legnagyobb folyójának, a Tiszának rendelkezésre álló, megújuló vízenergiájának hasznosítása villamos energia termelése céljából.


Az ÁSZ az ellenőrzéseivel hozzájárul az elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtéséhez, a jó gyakorlatok kialakításához, a gazdálkodás hatékonyságának javításához.


Az ellenőrzés előrehaladásáról folyamatosan beszámolunk az ÁSZ hírportálon.


Hofmeister László
ellenőrzésvezető