Jelentéstervezetek készülnek két gazdasági társaságról

2019-01-09 15:48   |   Feltöltötte: Papp Tünde

A számvevői munkaanyagok alapján az ellenőrzésvezető megkezdte a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. és az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyongazdálkodásának és tulajdonosi joggyakorlásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéstervezet összeállítását.

A számvevők és külső szakértők az ellenőrzés során elkészítették az ellenőrzés megállapításait tartalmazó munkaanyagaikat. Ezekben a dokumentumok felülvizsgálatát követően, jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztottan írásba foglalták következtetéseiket, majd a belső minőségellenőrzést követően átadtak az ellenőrzésvezetőnek. A számvevői munkaanyagokban foglalt tények, következtetések szolgálnak alapul az ellenőrzésvezető számára az általa szintetizálásra kerülő, tömörített számvevőszéki jelentéstervezetek összeállításához a közérthetőség szem előtt tartásával.

 

 

Az ellenőrzés során értékeltük, hogy a két nemzeti tulajdonú gazdasági társaság a vagyon védelmét biztosította-e, a nyilvántartásokat szabályszerűen vezette-e és a mérleget leltárral alátámasztotta-e, valamint a társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt-e. A tulajdonosi joggyakorlók gazdasági társaságaik feletti tulajdonosi joggyakorlása kereteinek kialakítása, a tulajdonosi jogaik megfelelő gyakorolása, és kötelezettségeik teljesítése szintén minősítésre kerül.

 

Salamin Viktor
ellenőrzésvezető