Jelentéstervezetek készülnek két gazdasági társaságnál

2018-05-05 11:00:00   |   Feltöltötte: Ráczkevi Katalin

Az Állami Számvevőszék jóváhagyott ellenőrzési ütemtervének megfelelően újabb szakaszba lépett a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztérim és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzése. Az állami tulajdonú (résztulajdonú) gazdasági társaságok ellenőrzése című ellenőrzési program végrehajtásának keretében a számvevők és a szakértők lefolytatták a helyszíni ellenőrzést.


Az Állami Számvevőszék 2019. január 29-ei kezdettel ellenőrzést folytat az állami tulajdonban álló Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.-nél, és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-nél, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél.

Az ellenőrzést külső könyvvizsgáló szakértőkkel együttműködve folytatták le a számvevők. Az ellenőrzési program ütemtervének megfelelően elkészültek a számvevői és a szakértői következtetéseket tartalmazó munkaanyagok.

 

Az ellenőrzés céljával összhangban az ellenőrzést végzők azt értékelték, hogy a 2013-2016 években a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak. Az ellenőrzés kiterjedt annak vizsgálatára is, hogy a vagyonváltozást eredményező döntéseknél a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek  és a gazdálkodó szervezetek szabályszerűen jártak-e el.

 

Az ellenőrzésben részt vevő számvevők és külső szakértők a gazdasági társaságok szabályozottságáról és működésének a szabályozási környezethez való illeszkedéséről fogalmazták meg az ellenőrzött által benyújtott dokumentumokra alapozott következtetéseiket.

 

Az elkészült számvevői munkaanyagok „négy szem” elvű felülvizsgálata megtörtént, azt követően a véglegezett munkaanyagok az ellenőrzésvezetőnek átadásra kerültek.Az ellenőrzésvezető a véglegezett számvevői munkaanyagok alapján megkezdte a számvevőszéki jelentéstervezetek összeállítását.

Ráczkevi Katalin

ellenőrzésvezető