Jelentéstervezetek a soproni és a hatvani Kórház ellenőrzéséről

2018-05-04 11:00:00   |   Feltöltötte: Nemesvári-Horthy Eszter

Elkészültek a számvevőszéki jelentéstervezetek a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet és a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet ellenőrzéséről.

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, valamint a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet ellenőrzéséről készített számvevői munkaanyagok következtetései alapján összeállításra kerültek az ellenőrzésekről szóló számvevőszéki jelentéstervezetek.


A jelentéstervezetekben az ellenőrzés céljával összhangban értékeltük, hogy az ellenőrzött két kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e, pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, továbbá átalakításának vagy átszervezésének lebonyolítása szabályszerűen történt-e. A jelentéstervezetekben értékeljük a kórházaknál a korrupciós kockázatok kezelését szolgáló integritás kontrollok kiépítettségét és az integritás szemlélet érvényesülését, valamint azt, hogy az irányító és a középirányító szerv kórházakkal kapcsolatos feladatellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelt-e.

 

Készülnek a számvevőszéki jelentéstervezetek a soproni és a hatvani kórház ellenőrzéséről


A jelentéstervezetek az Állami Számvevőszék elnöki értekezletén történő megtárgyalást megelőzően többkörös belső minőségbiztosítási folyamaton mennek keresztül, amely során az ÁSZ támogató osztályai szakmai és jogi véleményt adnak a jelentéstervezetekről, az ellenőrzés céljával és lényeges kérdésköreivel való összhangjáról.


Az ÁSZ Hírportálon rendszeres időközönként olvashatnak az ellenőrzések előrehaladásáról.


Nemesvári-Horthy Eszter
ellenőrzésvezető