Jelentéstervezet két nemzetiségi iskoláról

2018-06-08 11:00:00   |   Feltöltötte: Lovász Julianna

„Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése” keretében a Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda ellenőrzések számvevőszéki jelentéstervezeteit az ellenőrzésvezető elkészítette.

Az Állami Számvevőszék 2018. első félévi ellenőrzési terve alapján indult ellenőrzés tekintetében - a Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával - a számvevők elkészítették a számvevői munkaanyagaikat.

 

Az Állami Számvevőszék célja jelen ellenőrzés keretében annak megítélése, hogy 2014. január 1. és 2016. december 31. között az országos nemzetiségi önkormányzatok által alapított és fenntartott intézmények gazdálkodása, a belső kontrollrendszerének kialakítása és működése, a fenntartó önkormányzat által nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.


Az Állami Számvevőszék szervezetfejlesztési stratégiájában is megfogalmazott minőségközpontú működés elve szerint, valamint a belső szabályrendszernek megfelelően a számvevőszéki jelentéstervezet az Elnöki Értekezleten való megtárgyalást megelőzően többszintű minőségbiztosítási kontrollon megy keresztül.

 

A többszintű minőségbiztosítási kontroll célja, hogy az új formátumú számvevőszéki jelentéstervezet magas szakmai színvonalú és közérthető legyen.

 

Az Elnöki Értekezletet megelőzően a számvevőszéki jelentéstervezetet a minőségirányítási rendszer elemeként mind az ellenőrzés felügyeleti vezetője, mind a támogató osztályok véleményezik. A vélemények elsődlegesen az ellenőrzés célra tartottságára, a jelentéstervezet ellenőrzési programnak való megfelelőségére, valamint a megállapítások jogszabályi megalapozottságára fókuszálnak.

 

Dr. Jakab Kornél
ellenőrzésvezető