Jelentéstervezet egy-egy Kőbányai és Sümegi gazdasági társaságról

2018-05-04 12:30:00   |   Feltöltötte: Moder Beatrix

A jóváhagyott ütemtervnek megfelelően elkészültek és az Elnöki Értekezletre beterjesztésre kerültek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Sümegi Közszolgáltató Kft. gazdálkodási tevékenységének ellenőrzéséről szóló jelentéstervezetek.

 

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevői és szakértői munkaanyagok alapján az ellenőrzésvezető elkészítette és az Elnöki értekezlet elé terjesztette a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Sümegi Közszolgáltató Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készített jelentéstervezeteket.


A jelentéstervezetekben az ellenőrzés céljának megfelelően értékeltük, hogy a tulajdonos önkormányzatok szabályszerűen gyakorolták-e tulajdonosi jogaikat; a gazdasági társaságok szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak; a kötelezettségállományuk jelentett-e kockázatot a működésre, valamint biztosított volt-e a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága. Kormányzati szektorba sorolt szervezet esetén értékeltük továbbá, hogy a társaság gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak.


A jelentéstervezeteket a szakmai hitelesség, megalapozottság, ugyanakkor a közérthetőség szem előtt tartásával állítottuk össze. A jelentéstervezetek az Elnöki Értekezleten tárgyalásukat megelőzően több minőségbiztosítási fázison mennek keresztül. Az ellenőrzés felügyeleti vezetője és az ÁSZ támogató osztályai véleményezik a jelentéstervezetek célra tartottságát, a megállapítások módszertani megfelelőségét, valamint a jogi és ellenőrzés-szakmai megalapozottságát. Az Elnöki Értekezlet a jelentéstervezeteket a véleményekkel, észrevételekkel együttesen tárgyalja meg.


Moder Beatrix
ellenőrzésvezető