Jelentéstervezet az Országos Idegennyelvű Könyvtár működéséről

2018-05-11 11:00:00   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Elkészült a jelentéstervezet az Országos Idegennyelvű Könyvtár működésének ellenőrzéséről. A jelentéstervezet az elnöki értekezleten való megtárgyalás előtt több szintű minőségbiztosítási fázisokon megy keresztül.

A könyvtárak fenntartására fordított közpénz nagysága, a nyilvános könyvtárak fenntartóinak sokszínűsége, a nyilvános könyvtárak és a feladatellátó helyek számossága, valamint a könyvtárak által kezelt speciális vagyoni kör, továbbá a témakört érintően azonosított kockázatok támasztották alá a nyilvános könyvtárak ellenőrzésének szükségességét. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár ellenőrzése során fenntartóként ellenőrzött szervezet volt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó Petőfi Irodalmi Múzeum is.

 

 

 

A jelentéstervezetet a számvevők dokumentumokkal alátámasztott részletes megállapításait tartalmazó számvevői munkaanyagok alapján az ellenőrzésvezető elkészítette. A jelentéstervezet célra tartottságát, alátámasztottságát a felügyeleti vezető segítette sok éves szakmai tapasztalatával az un. „háromnegyedidős egyeztetés” keretében. A jelentéstervezet további minőséget garantáló felülvizsgálatokon esik át, mielőtt az ÁSZ elnöki értekezlete elé kerül. Véleményt ad a jelentéstervezet megfelelőségről és célra tartottságáról az ellenőrzés felügyeleti vezetője, valamint az ÁSZ elemző feladatokat ellátó egysége is írásba foglalja véleményét a jelentéstervezet jogi megfelelőségéről, jogi kockázatairól, a javaslatok és a javaslatokat megalapozó megállapítások jogi megalapozottságáról.


A jelentéstervezetet az ÁSZ elnöki értekezlete fogja megtárgyalni, ahol általános, átfogó, kitekintő szóbeli vélemény kerül megfogalmazásra. Kiemelt szempontként kerül figyelembe vételre az ellenőrzési célok hangsúlyozása, valamint a közérthetőség. Az ÁSZ által megjelentetett jelentésnek az ellenőrzés szakmai szempontokon túl kommunikációs szempontból is magas színvonalúnak, a felhasználók számára közérthetőnek, lényeginek és informatívnak kell lennie.

 

 

Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető