Jelentéstervezet az Ökopolisz Alapítvány ellenőrzéséről

2018-06-08 11:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Győri Gabriella Márta

A jóváhagyott ütemtervnek megfelelően elkészült és az Elnöki értekezletre beterjesztésre került az Ökopolisz Alapítvány ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéstervezet.

 

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény alapján, az ÁSZ kétévente, kötelező jelleggel ellenőrzi azoknak a pártalapítványoknak a gazdálkodását, amelyek költségvetési támogatásban részesültek.

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a pártalapítványok törvényesen gazdálkodtak-e az ellenőrzött időszakban és az éves számviteli beszámolóikat valamint a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentéseiket a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítették-e el.

 

Az Ökopolisz Alapítvány ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezet az Elnöki értekezletre beterjesztésre került. Az Elnöki értekezletet megelőzően a számvevőszéki jelentéstervezetet a minőségirányítási rendszer elemeként az ellenőrzés felügyeleti vezetője és a támogató osztályok véleményezik. A többszintű minőségbiztosítási kontroll célja, hogy a számvevőszéki jelentéstervezet színvonalas és közérthető legyen.

 

dr. Győri Gabriella

ellenőrzésvezető