Jelentéstervezet az Eventus Alapítványról

2018-06-02 11:00:00   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Az ellenőrzésvezető a számvevői munkaanyagok átvételét követően megkezdte az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet összeállítását, a számvevői munkaanyagokban megfogalmazott megállapítások alapján.

Az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, adatok alapján a számvevők munkaanyagaikban megfogalmazták az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány ellenőrzése kapcsán megállapításaikat, következtetéseiket. Az ellenőrzésvezető átvette a számvevőktől a munkaanyagokat, megkezdte a jelentéstervezet összeállítását.


A számvevői munkaanyagokban megfogalmazott következtetéseket az ellenőrzésvezető összegzi, majd az összeállított jelentéstervezetet a felügyeleti vezetővel tartott szakmai értekezlet keretében áttekintik.
A szakszerűség, célra tartottság, tényszerűség és jogi megalapozottság mellett a jelentéstervezet világos, érhető mondatszerkesztése, közérthetősége alapvető elvárás a jelentéstervezettel szemben. Ezt követően az elkészült jelentéstervezet több szintű minőségbiztosítási kontroll után az Elnöki Értekezleten kerül megtárgyalásra.

 

Lovász Julianna
asszisztens
Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető