Jelentéstervezet az ÉMI és a KNYKK ellenőrzéséről

2018-06-01 12:10:00   |   Feltöltötte: Moder Beatrix

A jóváhagyott ütemtervnek megfelelően elkészültek és az Elnöki Értekezletre beterjesztésre kerültek a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. gazdálkodási tevékenységének ellenőrzéséről szóló jelentéstervezetek.

 

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevői és szakértői munkaanyagok alapján az ellenőrzésvezető elkészítette és az Elnöki értekezlet elé terjesztette a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készített jelentéstervezeteket.

 

A jelentéstervezetekben az ellenőrzés céljának megfelelően értékeltük, hogy a gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek szabályszerűen gyakorolták-e tulajdonosi jogaikat; a gazdasági társaságok szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak és a tulajdonosi elvárásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással.

 

A jelentéstervezeteket a szakmai hitelesség és megalapozottság elsődlegessége mellett a közérthetőség szem előtt tartásával állítottuk össze. Az Elnöki Értekezletet megelőzően az ellenőrzés felügyeleti vezetője és az ÁSZ támogató osztályai véleményezik a jelentéstervezetek célra tartottságát, a megállapítások módszertani megfelelőségét, valamint a jogi és ellenőrzés-szakmai megalapozottságát. Az Elnöki Értekezlet a jelentéstervezeteket a véleményekkel, észrevételekkel együttesen tárgyalja meg.

 

Moder Beatrix
ellenőrzésvezető