Jelentéstervezet az Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítványról

2018-06-07 11:00:00   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Elkészült a jelentéstervezet az Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány működésének ellenőrzéséről. A jelentéstervezet az elnöki értekezleten való megtárgyalás előtt több szintű minőségbiztosítási fázison megy keresztül.

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok szerződésben vállalt ellátása érdekében. Így az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a nem állami, nem önkormányzati köznevelési  intézmények fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.

A jelentéstervezetet a számvevők dokumentumokkal alátámasztott részletes megállapításait tartalmazó számvevői munkaanyagok alapján az ellenőrzésvezető elkészítette. A jelentéstervezet célra tartottságát, alátámasztottságát a felügyeleti vezető segítette sok éves szakmai tapasztalatával többek között az un. „háromnegyedidős egyeztetés” keretében. A jelentéstervezet további minőséget garantáló felülvizsgálatokon esik át, mielőtt az ÁSZ elnöki értekezlete elé kerül. Véleményt ad a jelentéstervezet megfelelőségről és célra tartottságáról az ellenőrzés felügyeleti vezetője, valamint az ÁSZ elemző feladatokat ellátó egysége is írásba foglalja véleményét a jelentéstervezet jogi megfelelőségéről, jogi kockázatairól, a javaslatok és a javaslatokat megalapozó megállapítások jogi megalapozottságáról.

 

 

 

A jelentéstervezetet az ÁSZ elnöki értekezlete fogja megtárgyalni, ahol általános, átfogó, kitekintő szóbeli vélemény is megfogalmazásra kerül. Kiemelt szempontként kerül figyelembe vételre az ellenőrzési célok hangsúlyozása, valamint a közérthetőség. Az ÁSZ által megjelentetett jelentésnek az ellenőrzés szakmai szempontokon túl kommunikációs szempontból is magas színvonalúnak, a felhasználók számára közérthetőnek, lényeginek és informatívnak kell lennie.

 

Lovász Julianna
asszisztens
Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető