Jelentéstervezet a Tiszáninneni Református Egyházkerületről

2018-01-12 11:00:00   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés ütemtervének megfelelően befejezte a Tiszáninneni Református Egyházkerület központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzését és elkészült az egyházi fenntartó ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet.

Az ÁSZ az ellenőrzés korábbi szakaszaiban is többszintű minőségbiztosítási folyamatot működtet a számvevői munkaanyagokban megjelenő megállapítások megalapozottsága, szakmaisága érdekében. A számvevői munkaanyagokból készült jelentéstervezet alapos minőségbiztosítási fázisokon ment keresztül. Célra tartottságát, alátámasztottságát a felügyeleti vezető segítette sok éves szakmai tapasztalatával „háromnegyedidős egyeztetés” keretében. Az elnöki értekezleten történő tárgyalást megelőzően a támogató osztályok véleményezik a jelentéstervezetet, vizsgálják az ellenőrzési programnak való megfelelőségét, valamint a megállapítások jogszabályi alátámasztottságát.

 

 

Az ÁSZ célja, hogy a minöségközpontú működés biztosításával a számvevőszéki jelentések a szakmai megalapozottságon túl kommunikációs szempontból is magas színvonalúak, a felhasználók számára közérthetőek, lényegiek és informatívak legyenek.

 

Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető