Jelentés az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlásról

2018-08-09 10:00   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Az Állami Számvevőszék befejezte az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek 2016. évre kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzésben érintett tulajdonosi joggyakorlók a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás Alaptörvényben is rögzített követelményével összhangban a rájuk bízott vagyonra vonatkozó számbavételi, adatszolgáltatási, vagyonmegóvási kötelezettségüket 2016-ban összességében szabályszerűen, átlátható és elszámoltatható módon teljesítették. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű.

 

Az Állami Számvevőszék a közvagyonnal való felelős gazdálkodás elősegítése érdekében, törvényi kötelezettségének is eleget téve minden évben ellenőrzi a nemzeti vagyon meghatározó részét kitevő állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységet. Ezzel hozzájárul az állami vagyon feletti kontrollok, a felelős, szabályszerű vagyongazdálkodás erősítéséhez, az állami vagyon megóvását, a közjó érdekében való hasznosítását célzó feladatellátás javításához, valamint az annak jövőbeli fejlesztését célzó döntések megalapozott előkészítéséhez.

 

Jelentés az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlásról


A 2016. évre vonatkozó ellenőrzés a nyolc legjelentősebb vagyoni kör felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, a Miniszterelnökség, a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ – tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységére terjedt ki.


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorlók az állami vagyonra vonatkozó beszámolási kötelezettségüknek a jogszabályi előírások szerinti tartalommal eleget tettek, azonban a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. kivételével késedelmesen teljesítették a tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó vagyonra vonatkozó adatszolgáltatást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.


A vagyonkezelésbe adott állami vagyon értékének pontos, naprakész nyomon követését veszélyeztette, hogy hiányosságok voltak ezeknek a vagyonelemeknek nyilvántartása terén. A tulajdonosi joggyakorlási feladatokat támogató szabályozási kontrollokat a tulajdonosi joggyakorlók a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kivételével szabályszerűen alakították ki és működtették. A vagyonkezelésbe, használatba adott vagyon megóvását a tulajdonosi ellenőrzések rendszere támogatta.


A tulajdonosi joggyakorlók vagyongazdálkodása során a vagyonelemek átadás-átvétele, a vagyon gyarapítása és értékesítése szabályszerű volt, ugyanakkor a számvevőszéki ellenőrzés hibákat, hiányosságokat tárt fel az állami vagyon vagyonkezelésbe adása terén a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ esetében.


Az átláthatóság és elszámoltathatóság követelményének érvényesülését támogatta, hogy a tulajdonosi joggyakorlók – a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Földművelésügyi Minisztérium kivételével – az információs és kommunikációs folyamatokat szabályszerűen alakították ki, közzétételi kötelezettségeiknek eleget tettek.


A közvagyonnal való felelősségteljes gazdálkodás erősítése, a hibák, hiányosságok kijavítása érdekében a tulajdonosi joggyakorlók felelősen hasznosították a külső ellenőrzések megállapításait, nyomon követték az intézkedési tervek megvalósítását.


A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának és a földművelésügyi miniszternek egy-egy, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának kettő, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének pedig öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály